Wywiady

29 Czerwiec 2020
During the 60th Krakow Film Festival, Leszek Możdżer was one of the jurors, and earlier, he was awarded a number of prizes for film music himself, like, for example, for the movie Ikar. Legend of Mietek Kosz, directed by Maciej Pieprzyca. In Presto Film he talks about the backstage of the International DocFilmMusic Competition.
(Interviewed by Maja Baczyńska)
Pearl of the Desert won the International DocFilmMusic Competition. I honestly admit that it was my favorite from the beginning, this film was so special. What do you think makes Pearl of the Desert stand out, why it won with the competitors?
25 Czerwiec 2020
Hollywood was created by Polish Jews. The cinematograph was invented by a Pole. The first cinemas were founded by a Pole, too. Samuel Goldwyn and the Warner brothers were Poles, just like Pola Negri. The book “Pollywood” by Andrzej Krakowski became an inspiration for the author of the document under the same title, who decided to go on a trip to fulfill his own American Dream. Maja Baczyńska talks to Paweł Ferdek.
“Pollywood” received a distinction in the Polish Competition at the 60th Krakow Film Festival, that celebrated its jubilee online, because of the pandemic. What opinions about your film prevailed after the festival? Have you had the opportunity to talk to jurors and viewers?
I must admit that the majority were enthusiastic
20 Czerwiec 2020
Hollywood stworzyli polscy Żydzi. Kinematograf wynalazł Polak. Pierwsze kina zakładał Polak. Samuel Goldwyn i bracia Warnerowie to Polacy, tak samo jak i Pola Negri. Książka „Pollywood” Andrzeja Krakowskiego stała się inspiracją dla autora dokumentu o tym samym tytule, który postanowił wyruszyć w podróż, aby spełnić własny „American dream”. Z Pawłem Ferdkiem rozmawia Maja Baczyńska.
„Pollywood” otrzymało wyróżnienie w Konkursie Polskim na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym, który swój jubileusz z powodu pandemii święcił online. Jakie opinie o Twoim filmie przeważały po festiwalu? Miałeś okazję rozmawiać z jurorami, widzami?
Przyznam, że większość była entuzjastyczna.
12 Czerwiec 2020
Polarne zorze, fiordy i wielkie przestrzenie. Tutaj ma miejsce rezydencja artystyczna stworzona przez Agatę Zubel i Michała Moca. O tym, jak pomaga ona młodym twórcom odnaleźć swoją drogę, opowiedzieli Wojciechowi Gabrielowi Pietrowowi.
Wojciech Pietrow: Programem stypendialnym pomagają Państwo początkującym twórcom. Zastanawiam się, jak wyglądały Państwa początki w tym świecie muzyki? Kiedyś łatwiej było zacząć i pokazać się światu?
9 Czerwiec 2020
Świat, w którym maszyna do zabijania ma uczucia i dylematy. Świat, w którym garbuski przemieniają się w czarodziejki. Świat, w którym potworów żal bardziej niż ludzi. Świat, który potrzebuje muzyki, abyśmy mogli go odczuć jak własny. O to, jak powstawała ścieżka dźwiękowa do Netflixowego serialu „Wiedźmin”, zapytaliśmy tandem kompozytorski w składzie Sonya Belousova i Giona Ostinelli.
rozmawia Maja Baczyńska, tłumaczenie Paweł Stroiński
Maja Baczyńska: Kiedy usłyszeliście o polskim „Wiedźminie” po raz pierwszy?
9 Czerwiec 2020
A world, where a killing machine has feelings and moral quandaries. Where a hunchback transforms into a sorceress. Where monsters deserve more sympathy than humanity. A world that needs music, so we can feel it as our own. How the soundtrack to the Netflix series “The Witcher”? We asked the composer duo Sonya Belousova and Giona Ostinelli.
Interview by Maja Baczyńska and Paweł Stroiński
MB: When have you heard about the Polish "Witcher" for the first time?
6 Czerwiec 2020
O płycie „Midnight Stories” i sztuce zawartej w ludzkim głosie rozmawiamy z Art’nVoices – zespołem wokalnym z Wejherowa, zdobywcą dwóch pierwszych miejsc w kategoriach: sacrum i profanum prestiżowego konkursu Tolosa Choral Contest.
Magdalena Burek: Nagraliście płytę w samym środku nocy w XIII-wiecznym kościele. Opowiedzcie o tym pomyśle, realizacji, utworach…
1 Czerwiec 2020
Wraz z wybuchem światowej pandemii COVID-19 w bardzo trudnej sytuacji znalazło się wiele instytucji kultury, a także prywatne podmioty kulturalne i festiwale. Przygotowanym do goszczenia licznej widowni teatrom na nowojorskim Broadwayu podobno grozi bankructwo. A jak sytuacja wygląda w Polsce?
27 Maj 2020
Dr Hatif Janabi: wykładowca akademicki, od wielu lat związany z Katedrą Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, arabista i polonista, poeta, krytyk literacki, tłumacz. Urodzony w Iraku – z którego musiał wyjechać jeszcze w młodości – wybrał Polskę na swoją drugą ojczyznę. Jest niestrudzonym tłumaczem polskiej poezji na język arabski. Ma gotową do druku antologię poezji polskiej – od Jana Kochanowskiego po dzień dzisiejszy – obejmującą 65 poetek i poetów różnych orientacji, doświadczeń i pokoleń. W wywiadzie opowiada o swoim życiu, o świecie arabskim, o trudzie i odpowiedzialności bycia poetą.
26 Maj 2020
Wisława Ćwiklińska – sopran koloraturowy powojennej opery w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, solistka Polskiego Radia, wieloletnia pedagog. Dzisiaj nadal zaraża swoją muzyczną pasją. Udziela prywatnych lekcji śpiewu i improwizuje na pianinie w zaprzyjaźnionej kawiarence Bombonierka przy Rynku Nowego Miasta w Warszawie (teraz co prawda ma przerwę, ale z pewnością do tego powróci). Prywatnie mama, babcia i prababcia. Z artystką rozmawia Magdalena Burek


Magdalena Burek: Jest Pani niezwykle aktywną osobą. Jak Pani to robi?

Strony