Wywiady

25 Kwiecień 2020
Co robi tancerz, kiedy nie tańczy? Skąd się bierze radość w swingu? Co to jest authentic jazz? Opowiada Krysia Dębicka – twórczyni Swingowego Laboratorium Ruchu (Swing Move Lab). Rozmawia Magdalena Burek
Magda Burek: Dokończ zdanie: Kiedy nie tańczę…
Krysia Dębicka: Ruszam się! Ruszam się na wiele sposobów: gotuję, spędzam czas w naturze, to jest dla mnie bardzo ważne. Jestem naturoholiczką, w ostatnim czasie nawet więcej spędzam czasu wśród przyrody niż w sali tanecznej, ale jedno z drugim się łączy. Bardzo lubię tańczyć na zewnątrz, wtedy nie tylko swinga, ale po prostu ruszam się wśród natury. Jestem w kontakcie z ziemią.
Czym dla Ciebie jest taniec?
22 Kwiecień 2020
Jak odszukać duszę w instrumencie? Na pewno trzeba z nim dużo rozmawiać. O tym i o wykonywaniu muzyki w „złych” i „dobrych” czasach z pianistką Julia Kociuban rozmawia Wojciech Pietrow.
Wojciech Pietrow: Co właściwie robi Pani teraz – w czasie przerwy? Widziałem na Facebooku koncerty transmitowane z domu.
14 Kwiecień 2020
Mustelide to Natallia Kunitskaya, białoruska artystka – wokalistka, producentka muzyczna i – jak sama siebie określa na Instagramie – sound designerka. Dlaczego tak? Bo Mustelide projektuje i tworzy dźwięki od podstaw. O tym właśnie opowiada nam w wywiadzie, ale nie tylko o tym.
14 Kwiecień 2020
Mustelide is Natallia Kunitskaya, a Belarussian artist – a singer, music producer and - as she describes herself on Instagram - a sound designer. Why? Because Mustelide designs and creates her sounds from scratch. That is what she tells us about in the interview, but not only that.
10 Kwiecień 2020
Filharmonie, pomimo oczywistej w obecnej sytuacji przerwy, powrócą do pracy prędzej czy później. O tym, jak taką dużą instytucją kierować, stworzyć jej repertuar i sprawić, by uczyła odbiorców wrażliwości, Wojciech Pietrow rozmawia z Pawłem Przytockim – dyrygentem i dyrektorem artystycznym Filharmonii Łódzkiej.
Wojciech Pietrow : Żeby to wyjaśnić: Kim jest dyrektor artystyczny? To stanowisko można spotkać zarówno w muzeum, jak i w agencji reklamowej. Jaka jest jego rola w filharmonii?
Paweł Przytocki: Najkrócej: dyrektor artystyczny jest jak rdzeń kręgowy w organizmie człowieka.
4 Kwiecień 2020
Maciej Góraj był obiecującym aktorem. Był zafascynowany postacią Zbyszka Cybulskiego, grał sceny z Markiem Kondratem, pojawiał się w filmach Wajdy i Morgensterna. Mimo to u szczytu kariery wyjechał z Polski i już nigdy nie powrócił. W rozmowie z Mają Baczyńską opowiada dlaczego.
Maja Baczyńska: Wyjechał Pan w przełomowym roku 1989.
Maciej Góraj: Po serialu filmowym, w którym zarobiłem tyle, że – gdyby nie inflacja – mógłbym sobie kupić poloneza. Nie byłem w nic zamieszany politycznie, miałem w Polsce dwójkę dzieci, ale moje małżeństwo się nie układało. To wszystko wpłynęło na to, że znalazłem się w „Hollywood”.
To nie była łatwa decyzja.
4 Kwiecień 2020
Maciej Góraj was a promising actor. He was fascinated by the character of Zbyszek Cybulski, played scenes with Marek Kondrat, appeared in the films of Wajda and Morgenstern. Despite this, he left Poland at the peak of his career and never returned. In an interview with Maja Baczyńska, he tells why.
Maja Baczyńska: You left in the breakthrough year 1989.
Maciej Góraj: Yes, after the film serial, where I earned so much that – if not for inflation – I could buy a polonez. I was not politically involved, I had two children in Poland, but my marriage was not going well. It all influenced me in such a way, that I found myself in “Hollywood”.
It was not an easy decision.
23 Marzec 2020
Płacz ma być płaczem – myślał – a łzy łzami,
a pieśń – wysnutą spod serca muzyką(Krzysztof Kamil Baczyński)

 
O najnowszej płycie „GUITAR EVOL.3UTION+ORCHESTRA”, muzycznych odkryciach i planach z Piotrem Przedborą rozmawia Magdalena Burek.
Magdalena Burek: Twoja najnowsza płyta „GUITAR EVOL.3UTION+ORCHESTRA” zawiera utwory Krzysztofa Pendereckiego, Krzysztofa Meyera i Mikołaja Góreckiego. Wykonuje je Sinfonia Iuventus pod batutą wspomnianego już Maestro Pendereckiego, Macieja Tworka i Dawida Runtza. Piotr Przedbora występuje w roli solisty. Jak doszło do tej kooperacji?
22 Marzec 2020
Benjamin Grosvenor – młody brytyjski pianista, ze znaczącym już dorobkiem płytowym i koncertowym. Był najmłodszym z pięciu braci, jego mama uczy gry na fortepianie. W lutym wyszła, w wytwórni płytowej Decca, jego najnowsza płyta – z koncertami fortepianowymi Chopina. Dobór repertuaru nie jest przypadkowy, o czym Benjamin opowiada w rozmowie z Władysławem Rokicińskim.
22 Marzec 2020
Benjamin Grosvenor - a young British pianist with significant record and concert achievements. He was the youngest of five brothers, his mother teaches piano. In February, he released his latest album on the Decca record label - with Chopin's piano concertos. The choice of repertoire is not accidental. Let Benjamin himself tell us about that.

Strony