Wywiady

5 Lipiec 2020
„Interior” (2019) w reżyserii Marka Lechkiego („Erratum”, „Pokolenie 2000”) to film, który śmiało krytykuje dzisiejszą rzeczywistość. Z reżyserem rozmawiamy o tym, dlaczego ta krytyka jest tak potrzebna.
Maja Baczyńska: Czym jest tytułowy „Interior”?
Marek Lechki: „Interior”, czyli wnętrze. Podoba mi się wieloznaczność i pojemność tego terminu. Z jednej strony jest to skierowanie na wnętrze, na jakieś z cicha odzywające się w nas głosy sprzeciwu, sympatii, tęsknoty. Głosy często pomijane, tłumione w świecie bezwzględnych sztywnych reguł. Ale też „interior” jako wnętrze kraju, w głąb którego udaje się bohater. Jest to film drogi – w kierunku wnętrza.
2 Lipiec 2020
„Wieloryb z Lorino” otrzymał kilka nagród na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym, w tym Srebrny Róg w Międzynarodowym Konkursie Filmów Dokumentalnych. O krańcu świata, na którym był realizowany film, opowiada nam reżyser Maciej Cuske.
rozmawia Maja Baczyńska
Skąd się wziął pomysł na film o takiej tematyce i w takim miejscu? Jak długo trwała realizacja, jakie stawiała przed Tobą trudności?
30 Czerwiec 2020
Nie tak dawno w czasie kwarantanny kreatywnej w głowach artystów rodziły się nowe, niecodzienne, a czasem nawet szalone pomysły. Tak powstały na przykład „Pandemiosa”...
...ale zanim pojawiły się w sieci, zawiązała się wirtualna grupa o dowcipnej nazwie Grypa, w ramach której zaprzyjaźnieni artyści performerzy zaczęli organizować jam sessions pandemiczne oraz poszukiwać różnych innych form artystycznej ekspresji (stąd „pandemiosa”). Zapytaliśmy ich o tę interesującą inicjatywę.
29 Czerwiec 2020
Podczas 60. Krakowskiego Festiwalu Filmowego był jednym z jurorów, a jeszcze wcześniej otrzymał szereg nagród za muzykę do filmu „Ikar. Legenda Mietka Kosza” w reżyserii Macieja Pieprzycy. W Presto Filmowym opowiada o kulisach Międzynarodowego Konkursu DocFilmMusic.
rozmawia Maja Baczyńska
Międzynarodowy Konkurs DocFilmMusic wygrała „Perła pustyni”. Przyznam szczerze, że to od początku był mój konkursowy faworyt, ten film był szczególny Czym według Pana wyróżnia się „Perła pustyni”, dlaczego wygrała z konkurentami?
29 Czerwiec 2020
During the 60th Krakow Film Festival, Leszek Możdżer was one of the jurors, and earlier, he was awarded a number of prizes for film music himself, like, for example, for the movie Ikar. Legend of Mietek Kosz, directed by Maciej Pieprzyca. In Presto Film he talks about the backstage of the International DocFilmMusic Competition.
(Interviewed by Maja Baczyńska)
Pearl of the Desert won the International DocFilmMusic Competition. I honestly admit that it was my favorite from the beginning, this film was so special. What do you think makes Pearl of the Desert stand out, why it won with the competitors?
25 Czerwiec 2020
Hollywood was created by Polish Jews. The cinematograph was invented by a Pole. The first cinemas were founded by a Pole, too. Samuel Goldwyn and the Warner brothers were Poles, just like Pola Negri. The book “Pollywood” by Andrzej Krakowski became an inspiration for the author of the document under the same title, who decided to go on a trip to fulfill his own American Dream. Maja Baczyńska talks to Paweł Ferdek.
“Pollywood” received a distinction in the Polish Competition at the 60th Krakow Film Festival, that celebrated its jubilee online, because of the pandemic. What opinions about your film prevailed after the festival? Have you had the opportunity to talk to jurors and viewers?
I must admit that the majority were enthusiastic
20 Czerwiec 2020
Hollywood stworzyli polscy Żydzi. Kinematograf wynalazł Polak. Pierwsze kina zakładał Polak. Samuel Goldwyn i bracia Warnerowie to Polacy, tak samo jak i Pola Negri. Książka „Pollywood” Andrzeja Krakowskiego stała się inspiracją dla autora dokumentu o tym samym tytule, który postanowił wyruszyć w podróż, aby spełnić własny „American dream”. Z Pawłem Ferdkiem rozmawia Maja Baczyńska.
„Pollywood” otrzymało wyróżnienie w Konkursie Polskim na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym, który swój jubileusz z powodu pandemii święcił online. Jakie opinie o Twoim filmie przeważały po festiwalu? Miałeś okazję rozmawiać z jurorami, widzami?
Przyznam, że większość była entuzjastyczna.
12 Czerwiec 2020
Polarne zorze, fiordy i wielkie przestrzenie. Tutaj ma miejsce rezydencja artystyczna stworzona przez Agatę Zubel i Michała Moca. O tym, jak pomaga ona młodym twórcom odnaleźć swoją drogę, opowiedzieli Wojciechowi Gabrielowi Pietrowowi.
Wojciech Pietrow: Programem stypendialnym pomagają Państwo początkującym twórcom. Zastanawiam się, jak wyglądały Państwa początki w tym świecie muzyki? Kiedyś łatwiej było zacząć i pokazać się światu?
9 Czerwiec 2020
Świat, w którym maszyna do zabijania ma uczucia i dylematy. Świat, w którym garbuski przemieniają się w czarodziejki. Świat, w którym potworów żal bardziej niż ludzi. Świat, który potrzebuje muzyki, abyśmy mogli go odczuć jak własny. O to, jak powstawała ścieżka dźwiękowa do Netflixowego serialu „Wiedźmin”, zapytaliśmy tandem kompozytorski w składzie Sonya Belousova i Giona Ostinelli.
rozmawia Maja Baczyńska, tłumaczenie Paweł Stroiński
Maja Baczyńska: Kiedy usłyszeliście o polskim „Wiedźminie” po raz pierwszy?
9 Czerwiec 2020
A world, where a killing machine has feelings and moral quandaries. Where a hunchback transforms into a sorceress. Where monsters deserve more sympathy than humanity. A world that needs music, so we can feel it as our own. How the soundtrack to the Netflix series “The Witcher”? We asked the composer duo Sonya Belousova and Giona Ostinelli.
Interview by Maja Baczyńska and Paweł Stroiński
MB: When have you heard about the Polish "Witcher" for the first time?

Strony