Pierwsza edycja Eurazja Film Festiwal

-
19.03.2023
Eurazja Film Festiwal

W dniach 13–23.04.2023 odbędzie się pierwsza edycja Eurazja Film Festiwal – nowego wydarzenia w kalendarzu polskich imprez filmowych.

 

Eurazja Film Festiwal to nowe wydarzenie w kalendarzu polskich imprez filmowych, podczas którego zaprezentujemy produkcje z kilkudziesięciu państw, których kinematografia nie gości zbyt często na ekranach polskich kin, szczególnie w ramach festiwali. Wśród nich znajdą się produkcje z Albanii, Armenii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Jordanii, Kazachstanu, Kirgistanu, Libanu, Macedonii Północnej, Mołdawii, Rumunii, Słowenii, Syrii czy Tadżykistanu.

 

Dla mieszkańców kraju nad Wisłą są to obszary odległe nie tylko geograficznie, ale często też kulturowo. W związku z tym Festiwal będzie wyjątkowym wydarzeniem na kulturalnej mapie Warszawy pozwalającym naszym rodzimym widzom doświadczyć odrobiny egzotyki za pośrednictwem kinowego ekranu. Organizatorom zależy na tym, aby większość projekcji stanowiła polską premierę prezentowanych obrazów docenianych na międzynarodowych festiwalach i konkursach.

 

Misją festiwalu jest przełamywanie stereotypów i zaprezentowanie innego oblicza kinematografii Europy i Azji Środkowej niż to, z jakim jest powszechnie kojarzone. Współczesne kino wywodzące się z tych regionów wyznacza nowe ścieżki rozwoju sztuki filmowej, jest często odważne, niekonwencjonalne, poszukujące nowych sposobów narracji i wyrazów artystycznej ekspresji. Organizatorom zależy na tym, aby właśnie takie produkcje były prezentowane na Eurazja Film Festiwal. O wysoką jakość repertuaru zadbał Dyrektor Programowy Festiwalu – Artur Zaborski, dzięki któremu na warszawską publiczność czekać będą wyłącznie najwybitniejsze filmy ostatnich lat.

 

Wydarzenie finansowane jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

---

 

Eurazja Film Festiwal is a new event in the calendar of Polish film events, during which organizers will present films from dozens of countries whose cinematography is not often seen on Polish cinema screens, especially in festivals. Among them will be productions from Albania, Armenia, Saudi Arabia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Montenegro, Iran, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lebanon, North Macedonia, Moldova, Romania, Slovenia, Syria or Tajikistan.

 

For residents of the country on the Vistula River, these areas are not only geographically distant, but often culturally as well. Therefore, new Festival will be a unique event on the cultural map of Warsaw allowing our native viewers to experience a bit of exoticism through the cinema screen. Organizers are committed to ensuring that most of the screenings will be Polish premieres of presented films appreciated at international festivals and competitions.

 

The mission of festival is to break stereotypes and present different sides of cinematography of Europe and Central Asia than the one with which it is commonly associated. Contemporary cinema originating from these regions sets new paths for the development of film art, is often bold, unconventional, seeking new ways of narration and expressions of artistic expression. It is important to organizers that such productions are presented at the Eurazja Film Festival. The high quality of the repertoire was ensured by the Program Director of the Festival – Artur Zaborski, thanks to which only the most outstanding films of recent years will be waiting for the Warsaw audience.

 

The event is financed by the Polish Film Institute. 

Wszystkie treści na PrestoPortal.pl czytasz za darmo. Jesteśmy niezależnym, rzetelnym, polskim medium. Jeśli chcesz, abyśmy takim pozostali, wspieraj nas - zostań stałym czytelnikiem kwartalnika Presto. Szczegóły TUTAJ.

Jeśli jesteś organizatorem życia muzycznego, artystycznego w Polsce, wydawcą płyt, przedstawicielem instytucji kultury albo po prostu odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorcą - wspieraj Presto reklamując się na naszych łamach.

Więcej informacji:

Teresa Wysocka , teresa.wysocka [at] prestoportal.pl +48 579 667 678

Może Cię zainteresować...

Drogi użytkowniku, zaloguj się aby móc komentować nasze treści.