Ogłoszono Operatorów najnowszej dwuletniej edycji programu NIMiT „Przestrzenie Sztuki – Taniec"

-
31.05.2024
Ogłoszono Operatorów najnowszej dwuletniej edycji programu NIMiT „Przestrzenie Sztuki – Taniec"

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił wyniki naboru na Operatorów w Programie „Przestrzenie Sztuki – Taniec Edycja 2024-2025”. Realizowany w trybie dwuletnim program ma 5 operatorów.

 

Rozstrzygnięty został konkurs na Operatorów programu „Przestrzenie Sztuki – Taniec Edycja 2024-2025” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Po raz pierwszy w historii Programu będzie on realizowany w trybie dwuletnim w latach 2024-2025. Decyzja o kontynuacji i wydłużeniu realizacji Programu była wynikiem doświadczeń instytucji nim zarządzających oraz potrzeb zgłaszanych przez środowisko tańca, a także z chęci zwiększenia efektywności działań w ramach Programu. Wnioski mogły składać samorządowe instytucje oraz organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednią infrastrukturą do tego, by zapewnić artystom nieposiadającym stałego miejsca do pracy twórczej przestrzeń do prowadzenia działań artystycznych.

 

W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca weszli:

 1. Magdalena Juźwik – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;  
 2. Sandra Lewandowska – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Sieci Producenckiej;
 3. Joanna Stasina – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Forum Środowisk Sztuki Tańca;
 4. dr Joanna Szymajda – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca;
 5. Krzysztof Szymański – ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich.

 

Do Konkursu w ramach Programu „Przestrzenie Sztuki – Taniec Edycja 20224-2025” zgłoszonych zostało 10 wniosków, spośród których jeden został wycofany na prośbę Wnioskodawcy. Dwa wnioski, złożone przez: Teatr Lalka (Warszawa) oraz Teatr KTO (Kraków), zostały odrzucone z powodu błędów formalnych.

 

Komisja Konkursowa przeanalizowała i oceniła 7 wniosków złożonych przez:

 1. Katowice Miasto Ogrodów Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek;
 1. Kielecki Teatr Tańca;
 1. Centrum Kultury w Lublinie;
 1. Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego;
 1. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark;
 1. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku;
 1. Fundację Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Ośrodek Kultury.

 

Komisja zarekomendowała do realizacji Wnioski złożone przez:

 1. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku;
 2. Centrum Kultury w Lublinie;
 3. Fundację Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Ośrodek Kultury;
 4. Kielecki Teatr Tańca;
 5. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

 

Każdy z Operatorów „Przestrzeni Sztuki – Taniec” otrzyma w latach 2024-2025 dofinansowanie w łącznej kwocie 950 000 złotych, a więc 475 000 złotych na każdy rok realizacji Programu. Operatorzy zobowiązani są do zapewnienia wkładu własnego (finansowego lub niefinansowego) na poziomie minimum 20% otrzymanych środków.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Programu określa się od dnia ogłoszenia wyników naboru do 30 listopada 2024 roku (Zadanie 1) oraz od 1 stycznia do 30 listopada 2025 roku (Zadanie 2).

 

O Programie „Przestrzenie Sztuki”

Program „Przestrzenie Sztuki” opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym, i jest dedykowany artystom niezależnym działającym w obszarze szeroko pojętego tańca. Jego adresatami są przede wszystkim artyści nieposiadający stałego miejsca do pracy twórczej i prezentacji swoich dokonań. Program zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach jest prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne.

 

W latach 2020-2023 w ramach tanecznych „Przestrzeni Sztuki” zrealizowano prawie 4 tysiące różnorodnych wydarzeń i działań, w których łącznie wzięło udział niemal 300 tysięcy uczestników.

 

Program jest realizowany od 2020 roku. W tym czasie wzięło w nim udział kilkaset instytucji kultury, występujących w roli Operatorów Programu lub partnerów.

 

Istotne szczegóły i zmiany w edycji 2024-2025:  

 • zmiana trybu z rocznego na dwuletni;
 • kwota środków przekazanych jednemu Operatorowi na realizację Programu w trybie dwuletnim wynosi 950 000 złotych (475 000 złotych na każdy rok);
 • zwiększenie elastyczności w doborze realizowanych działań oraz w organizowaniu otwartych naborów przez Operatorów – co najmniej 10 otwartych naborów w każdym roku na działania określone w minimach programowych;
 • możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, gdy m.in. w budżecie Programu po wyłonieniu Operatorów zostaną wolne środki;
 • zwiększenie poziomu kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia do wysokości min. 70% całego budżetu przyznanego Operatorowi;
 • zwiększenie minimalnych stawek dla artystów.  

 

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:  

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca  

Magdalena Zalipska – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca  

Mariusz Żwierko – Starszy specjalista ds. Edukacji i Popularyzacji Tańca, Koordynator Programu

tel.: +48 887 507 003, mail: [email protected]

 

nimit.pl

Wszystkie treści na PrestoPortal.pl czytasz za darmo. Jesteśmy niezależnym, rzetelnym, polskim medium. Jeśli chcesz, abyśmy takim pozostali, wspieraj nas - zostań stałym czytelnikiem kwartalnika Presto. Szczegóły TUTAJ.

Jeśli jesteś organizatorem życia muzycznego, artystycznego w Polsce, wydawcą płyt, przedstawicielem instytucji kultury albo po prostu odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorcą - wspieraj Presto reklamując się na naszych łamach.

Więcej informacji:

Teresa Wysocka , teresa.wysocka [at] prestoportal.pl +48 579 667 678

Może Cię zainteresować...

Drogi użytkowniku, zaloguj się aby móc komentować nasze treści.