Drupal\node\Entity\Node (29)
 • Properties (29)
 • public in_preview -> null
  $0->in_preview
  protected values -> array (34)
  nid => array (1)
  x-default => string (4) "8382"
  vid => array (1)
  x-default => string (5) "10900"
  type => array (1)
  x-default => string (7) "article"
  uuid => array (1)
  x-default => string (36) "e8b5e04d-1724-420b-b2ca-3eae86c20584"
  langcode => array (1)
  x-default => string (2) "pl"
  revision_uid => array (1)
  x-default => string (3) "464"
  revision_timestamp => array (1)
  x-default => string (10) "1619611811"
  2021-04-28 12:10:11 UTC
  revision_log => array (1)
  x-default => null
  revision_default => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  isDefaultRevision => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  status => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  uid => array (1)
  x-default => string (3) "464"
  title => array (1)
  x-default => UTF-8 string (68) " Tymczasowe wstrzymanie 5. edycji Dni Messiaena pt. „Lęk i nadzieja”"
  created => array (1)
  x-default => string (10) "1619611664"
  2021-04-28 12:07:44 UTC
  changed => array (1)
  x-default => string (10) "1619611811"
  2021-04-28 12:10:11 UTC
  promote => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  sticky => array (1)
  x-default => string (1) "0"
  default_langcode => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  revision_translation_affected => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  publish_on => array (1)
  x-default => null
  unpublish_on => array (1)
  x-default => null
  publish_state => array (1)
  x-default => string (5) "_none"
  unpublish_state => array (1)
  x-default => string (5) "_none"
  field_channel => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  target_id => string (3) "915"
  field_comments => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (6)
  status => string (1) "2"
  cid => string (1) "0"
  last_comment_timestamp => string (10) "1619611772"
  2021-04-28 12:09:32 UTC
  last_comment_name => null
  last_comment_uid => string (3) "464"
  comment_count => string (1) "0"
  field_event_date => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => string (19) "2021-04-28T12:07:44"
  field_filtr => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  target_id => string (4) "1425"
  field_paragraphs => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (2)
  target_id => string (5) "12633"
  target_revision_id => string (5) "12927"
  field_recommended => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => string (1) "0"
  field_seo_title => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => UTF-8 string (43) "wstrzymanie Dni Messiaena „Lęk i nadzieja”"
  wstrzymanie Dni Messiaena „Lęk i nadzieja”
  
  field_slider => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => string (1) "1"
  field_tags => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  target_id => string (4) "2435"
  field_teaser_media => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  target_id => string (4) "7501"
  field_teaser_text => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => UTF-8 string (519) "Ze względu na aktualny rozwój pandemii Międzynarodowe Dni Messiaena Görlitz-...
  Ze względu na aktualny rozwój pandemii Międzynarodowe Dni Messiaena Görlitz-Zgorzelec nie będą mogły się odbyć w planowanym terminie. Po tym jak ograniczenia w życiu publicznym po raz kolejny zostały przedłużone, stowarzyszenie Meetingpoint Music Messiaen podjęło decyzję o odwołaniu festiwalu, który w styczniu już raz został przesunięty na wiosnę i miał się odbyć w dniach 29 kwietnia - 2 maja. Kiedy i czy w ogóle koncerty, wykłady i oprowadzenia będą mogły zostać zrealizowane, stoi na razie pod znakiem zapytania. 
  
  protected fields -> array (0)
  protected fieldDefinitions -> array (43)
  nid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "integer"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:integer"
    settings => array (6)
    unsigned => boolean true
    size => string (6) "normal"
    min => string (0) ""
    max => string (0) ""
    prefix => string (0) ""
    suffix => string (0) ""
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (6)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (2) "ID"
    protected arguments -> array (0)
   read-only => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (3) "nid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  uuid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (4) "uuid"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (15) "field_item:uuid"
    settings => array (3)
    max_length => integer 128
    is_ascii => boolean true
    case_sensitive => boolean false
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (6)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (4) "UUID"
    protected arguments -> array (0)
   read-only => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (4) "uuid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  vid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "integer"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:integer"
    settings => array (6)
    unsigned => boolean true
    size => string (6) "normal"
    min => string (0) ""
    max => string (0) ""
    prefix => string (0) ""
    suffix => string (0) ""
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (6)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (11) "Revision ID"
    protected arguments -> array (0)
   read-only => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (3) "vid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  langcode => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (8) "language"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (19) "field_item:language"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (8)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (8) "Language"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (2)
   • Table (2)
   • Contents (2)
   • optionsconfigurable
    viewarray (1) Depth Limittrue
    formarray (2) Depth Limittrue
   • view => array (2)
    options => array (1) Depth Limit
    configurable => boolean true
    form => array (2)
    options => array (2) Depth Limit
    configurable => boolean true
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (8) "langcode"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  type => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (16) "entity_reference"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (27) "field_item:entity_reference"
    settings => array (3)
    target_type => string (9) "node_type"
    handler => string (7) "default"
    handler_settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (7)
   label => UTF-8 string (17) "Rodzaj zawartości"
   required => boolean true
   read-only => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (4) "type"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_timestamp => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "created"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:created"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (7)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (20) "Revision create time"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (47) "The time that the current revision was created."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (18) "revision_timestamp"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_uid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (16) "entity_reference"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (27) "field_item:entity_reference"
    settings => array (3)
    target_type => string (4) "user"
    handler => string (7) "default"
    handler_settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (7)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (13) "Revision user"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (50) "The user ID of the author of the current revision."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (12) "revision_uid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_log => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (11) "string_long"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (22) "field_item:string_long"
    settings => array (1)
    case_sensitive => boolean false
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (20) "Revision log message"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (43) "Briefly describe the changes you have made."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   default_value => array (1)
   0 => array (1)
   value => string (0) ""
   display => array (1)
   form => array (1)
   options => array (3) Depth Limit
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (12) "revision_log"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  status => Drupal\Core\Field\Entity\BaseFieldOverride (35)
  • Properties (35)
  • protected baseFieldDefinition -> null
   protected id -> string (19) "node.article.status"
   protected field_name -> string (6) "status"
   protected field_type -> string (7) "boolean"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (12) "Opublikowane"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   on_label => UTF-8 string (8) "Włączony"
   Włączony
   
   off_label => UTF-8 string (9) "Wyłączony"
   Wyłączony
   
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (1)
   value => integer 0
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected fieldStorage -> null
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (19) "node.article.status"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "55ab35ae-c8ac-4b88-a3b7-295d18c7dd0f"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "7QvOaymutmf8EuMBeu8htao-5zenYIiQzlbhDJIpPsU"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (19) "base_field_override"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (1)
   0 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  uid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (16) "entity_reference"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (27) "field_item:entity_reference"
    settings => array (3)
    target_type => string (4) "user"
    handler => string (7) "default"
    handler_settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (10)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (11) "Authored by"
    protected arguments -> array (0)
   translatable => boolean true
   default_value_callback => string (46) "Drupal\node\Entity\Node::getDefaultEntityOwner"
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (35) "The username of the content author."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   display => array (2)
   view => array (1)
   options => array (3) Depth Limit
   form => array (2)
   options => array (3) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (3) "uid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  title => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (6) "string"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (17) "field_item:string"
    settings => array (3)
    max_length => integer 255
    is_ascii => boolean false
    case_sensitive => boolean false
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (5) "Title"
    protected arguments -> array (0)
   required => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   display => array (2)
   view => array (1)
   options => array (3) Depth Limit
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (5) "title"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  created => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "created"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:created"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (11) "Authored on"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (35) "The time that the node was created."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   display => array (2)
   view => array (1)
   options => array (3) Depth Limit
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (7) "created"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  changed => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "changed"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:changed"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (8)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (7) "Changed"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (39) "The time that the node was last edited."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (7) "changed"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  promote => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (22) "Promoted to front page"
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   default_value => array (1)
   0 => array (1)
   value => boolean true
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (3) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (7) "promote"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  sticky => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (22) "Sticky at top of lists"
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   default_value => array (1)
   0 => array (1)
   value => boolean false
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (3) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (6) "sticky"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  default_langcode => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (19) "Default translation"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (58) "A flag indicating whether this is the default translation."
    protected arguments -> array (0)
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   default_value => array (1)
   0 => array (1)
   value => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (16) "default_langcode"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_default => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (10)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (16) "Default revision"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (72) "A flag indicating whether this was a default revision when it was saved."
    protected arguments -> array (0)
   storage_required => boolean true
   internal => boolean true
   translatable => boolean false
   revisionable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (16) "revision_default"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_translation_affected => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (29) "Revision translation affected"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (72) "Indicates if the last edit of a translation belongs to current revision."
    protected arguments -> array (0)
   read-only => boolean true
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (29) "revision_translation_affected"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  moderation_state => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (6) "string"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (17) "field_item:string"
    settings => array (3)
    max_length => integer 255
    is_ascii => boolean false
    case_sensitive => boolean false
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (12)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (16) "Moderation state"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (46) "The moderation state of this piece of content."
    protected arguments -> array (0)
   computed => boolean true
   class => string (67) "Drupal\content_moderation\Plugin\Field\ModerationStateFieldItemList"
   display => array (2)
   • Table (2)
   • Contents (2)
   • optionsconfigurable
    viewarray (3) Depth Limitfalse
    formarray (3) Depth Limittrue
   • view => array (2)
    options => array (3) Depth Limit
    configurable => boolean false
    form => array (2)
    options => array (3) Depth Limit
    configurable => boolean true
   constraints => array (1)
   ModerationState => array (0)
   read-only => boolean false
   translatable => boolean true
   provider => string (18) "content_moderation"
   field_name => string (16) "moderation_state"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => string (7) "article"
   protected typedDataManager -> null
  metatag => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (3) "map"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (14) "field_item:map"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (40) "Metatags (Hidden field for JSON support)"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (29) "The meta tags for the entity."
    protected arguments -> array (0)
   class => string (55) "\Drupal\metatag\Plugin\Field\MetatagEntityFieldItemList"
   computed => boolean true
   translatable => boolean true
   entity_type => string (4) "node"
   provider => string (7) "metatag"
   field_name => string (7) "metatag"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  path => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (4) "path"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (15) "field_item:path"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (8)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (9) "URL alias"
    protected arguments -> array (0)
   translatable => boolean true
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   computed => boolean true
   provider => string (4) "path"
   field_name => string (4) "path"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  publish_on => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (9) "timestamp"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (20) "field_item:timestamp"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (10) "Publish on"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   constraints => array (1)
   SchedulerPublishOn => null
   provider => string (9) "scheduler"
   field_name => string (10) "publish_on"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  unpublish_on => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (9) "timestamp"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (20) "field_item:timestamp"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (12) "Unpublish on"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   constraints => array (1)
   SchedulerUnpublishOn => null
   provider => string (9) "scheduler"
   field_name => string (12) "unpublish_on"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  publish_state => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (11) "list_string"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (22) "field_item:list_string"
    settings => array (2)
    allowed_values => array (0)
    allowed_values_function => string (55) "_scheduler_content_moderation_integration_states_values"
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (13) "Publish state"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (2)
   • Table (2)
   • Contents (2)
   • optionsconfigurable
    viewarray (3) Depth Limitfalse
    formarray (2) Depth Limittrue
   • view => array (2)
    options => array (3) Depth Limit
    configurable => boolean false
    form => array (2)
    options => array (2) Depth Limit
    configurable => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   constraints => array (2)
   SchedulerPublishState => null
   SchedulerModerationTransitionAccess => null
   provider => string (40) "scheduler_content_moderation_integration"
   field_name => string (13) "publish_state"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  unpublish_state => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (11) "list_string"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (22) "field_item:list_string"
    settings => array (2)
    allowed_values => array (0)
    allowed_values_function => string (55) "_scheduler_content_moderation_integration_states_values"
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (15) "Unpublish state"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (2)
   • Table (2)
   • Contents (2)
   • optionsconfigurable
    viewarray (3) Depth Limitfalse
    formarray (2) Depth Limittrue
   • view => array (2)
    options => array (3) Depth Limit
    configurable => boolean false
    form => array (2)
    options => array (2) Depth Limit
    configurable => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   constraints => array (2)
   SchedulerUnPublishState => null
   SchedulerModerationTransitionAccess => null
   provider => string (40) "scheduler_content_moderation_integration"
   field_name => string (15) "unpublish_state"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  menu_link => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (16) "entity_reference"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (27) "field_item:entity_reference"
    settings => array (3)
    target_type => string (17) "menu_link_content"
    handler => string (7) "default"
    handler_settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (12)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (9) "Menu link"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (68) "Computed menu link for the node (only available during node saving)."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   class => string (35) "\Drupal\token\MenuLinkFieldItemList"
   translatable => boolean true
   internal => boolean true
   display => array (2)
   view => array (1)
   options => array (2) Depth Limit
   form => array (1)
   options => array (1) Depth Limit
   computed => boolean true
   provider => string (5) "token"
   field_name => string (9) "menu_link"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  field_channel => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (26) "node.article.field_channel"
   protected field_name -> string (13) "field_channel"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> UTF-8 string (5) "Kanał"
   protected description -> string (164) "Channels represent the site hierarchy. Create new and change existing channe...
   Channels represent the site hierarchy. Create new and change existing channels <a href="/admin/structure/taxonomy/manage/channel/overview" target="_blank">here</a>.
   
   protected settings -> array (2)
   handler => string (21) "default:taxonomy_term"
   handler_settings => array (4)
   target_bundles => array (1)
   channel => string (7) "channel"
   sort => array (1)
   field => string (5) "_none"
   auto_create => boolean false
   auto_create_bundle => string (7) "channel"
   protected required -> boolean true
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (26) "node.article.field_channel"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "09cccee3-06a8-48f9-969c-a88047332667"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "JdJlo7Skw6Go_wtKf0UMjPa_LJU-8SJoiieM0a6wL9Q"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (3)
   0 => string (32) "field.storage.node.field_channel"
   1 => string (17) "node.type.article"
   2 => string (27) "taxonomy.vocabulary.channel"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_comments => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (27) "node.article.field_comments"
   protected field_name -> string (14) "field_comments"
   protected field_type -> string (7) "comment"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (8) "comments"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (5)
   default_mode => integer 1
   per_page => integer 50
   form_location => boolean true
   anonymous => integer 0
   preview => integer 1
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (6)
   status => integer 2
   cid => integer 0
   last_comment_timestamp => integer 0
   last_comment_name => null
   last_comment_uid => integer 0
   comment_count => integer 0
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (27) "node.article.field_comments"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "16cf2831-fec5-426d-bbcc-791fe9e879f7"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "en"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (33) "field.storage.node.field_comments"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (7) "comment"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_event_date => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (29) "node.article.field_event_date"
   protected field_name -> string (16) "field_event_date"
   protected field_type -> string (8) "datetime"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (15) "Data wydarzenia"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (2)
   default_date_type => string (3) "now"
   default_date => string (3) "now"
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (29) "node.article.field_event_date"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "3b7e8a5f-2b0e-4044-9b76-4e9daef96c95"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (35) "field.storage.node.field_event_date"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (8) "datetime"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_event_voivodeship => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (36) "node.article.field_event_voivodeship"
   protected field_name -> string (23) "field_event_voivodeship"
   protected field_type -> string (11) "list_string"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> UTF-8 string (11) "Województwo"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (36) "node.article.field_event_voivodeship"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "5c434ac5-8b6d-46f2-b300-723cc4c23d63"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (42) "field.storage.node.field_event_voivodeship"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (7) "options"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_filtr => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (24) "node.article.field_filtr"
   protected field_name -> string (11) "field_filtr"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (5) "Filtr"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   handler => string (21) "default:taxonomy_term"
   handler_settings => array (4)
   target_bundles => array (1)
   filtr => string (5) "filtr"
   sort => array (2)
   field => string (4) "name"
   direction => string (3) "asc"
   auto_create => boolean false
   auto_create_bundle => string (0) ""
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (24) "node.article.field_filtr"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "c8ebe3ba-51cb-4b9a-b8aa-0a57f80378c7"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "en"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (3)
   0 => string (30) "field.storage.node.field_filtr"
   1 => string (17) "node.type.article"
   2 => string (25) "taxonomy.vocabulary.filtr"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_interesting => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (30) "node.article.field_interesting"
   protected field_name -> string (17) "field_interesting"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (20) "Might be Interesting"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   handler => string (12) "default:node"
   handler_settings => array (4)
   target_bundles => array (1)
   article => string (7) "article"
   sort => array (1)
   field => string (5) "_none"
   auto_create => boolean false
   auto_create_bundle => string (0) ""
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (30) "node.article.field_interesting"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "5abbb5e6-06dc-447e-b27a-1655b3381579"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (36) "field.storage.node.field_interesting"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_meta_tags => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (28) "node.article.field_meta_tags"
   protected field_name -> string (15) "field_meta_tags"
   protected field_type -> string (7) "metatag"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (9) "Meta Tags"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (1)
   value => string (6) "a:0:{}"
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (28) "node.article.field_meta_tags"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "45dafe5b-c8ae-4a8c-8ed9-214f26c9bcf0"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "_-8LKLNdMU8nJtzXoP7eEvrA8v32lHcjPwFJ8UtnTj0"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (34) "field.storage.node.field_meta_tags"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (7) "metatag"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_old_id => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (25) "node.article.field_old_id"
   protected field_name -> string (12) "field_old_id"
   protected field_type -> string (7) "integer"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (6) "Old ID"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (4)
   min => integer 1
   max => null
   prefix => string (0) ""
   suffix => string (0) ""
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (25) "node.article.field_old_id"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "33441760-54f4-4ea3-af30-c98da2a02b66"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (31) "field.storage.node.field_old_id"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_paragraphs => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (29) "node.article.field_paragraphs"
   protected field_name -> string (16) "field_paragraphs"
   protected field_type -> string (26) "entity_reference_revisions"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (7) "Akapity"
   protected description -> string (55) "Add different types of content with various paragraphs."
   protected settings -> array (2)
   handler => string (17) "default:paragraph"
   handler_settings => array (3)
   negate => integer 1
   target_bundles => null
   target_bundles_drag_drop => array (9)
   gallery => array (2) Depth Limit
   image => array (2) Depth Limit
   instagram => array (2) Depth Limit
   link => array (2) Depth Limit
   pinterest => array (2) Depth Limit
   quote => array (2) Depth Limit
   text => array (2) Depth Limit
   twitter => array (2) Depth Limit
   video => array (2) Depth Limit
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (29) "node.article.field_paragraphs"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "c7145dfb-a27a-4bdf-a357-3888ee223353"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "IlxnQNOOZ4dBO9zEuLNPzrs_aZWQMNzV21-ykAvEBGc"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (35) "field.storage.node.field_paragraphs"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (26) "entity_reference_revisions"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_recommended => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (30) "node.article.field_recommended"
   protected field_name -> string (17) "field_recommended"
   protected field_type -> string (7) "boolean"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (8) "Polecane"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   on_label => string (2) "On"
   off_label => string (3) "Off"
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (1)
   value => integer 0
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (30) "node.article.field_recommended"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "8d4a7673-96bd-451a-82d9-d88828eb93a8"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (36) "field.storage.node.field_recommended"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_seo_title => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (28) "node.article.field_seo_title"
   protected field_name -> string (15) "field_seo_title"
   protected field_type -> string (6) "string"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (9) "SEO Title"
   protected description -> string (116) "The SEO Title is used for the automatic generation of the Url. It's best to ...
   The SEO Title is used for the automatic generation of the Url. It's best to put the major keywords at the beginning.
   
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean true
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (28) "node.article.field_seo_title"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "f7b9ff85-b5ee-4c3e-9e80-4ddd89348e72"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "xc_RsRHxPxYLXeQ8_F9EiJ-ewx0TrqReq6wYNyLA2uI"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (34) "field.storage.node.field_seo_title"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_slider => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (25) "node.article.field_slider"
   protected field_name -> string (12) "field_slider"
   protected field_type -> string (7) "boolean"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (6) "Slider"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   on_label => string (2) "On"
   off_label => string (3) "Off"
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (1)
   value => integer 0
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (25) "node.article.field_slider"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "3d849f27-0acf-4af5-b55f-2ac698bfd2e1"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (31) "field.storage.node.field_slider"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_subtitle => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (27) "node.article.field_subtitle"
   protected field_name -> string (14) "field_subtitle"
   protected field_type -> string (6) "string"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (8) "Subtitle"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (27) "node.article.field_subtitle"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "3027070c-e4d8-437c-b0e6-495f729c4ac4"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (33) "field.storage.node.field_subtitle"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_tags => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (23) "node.article.field_tags"
   protected field_name -> string (10) "field_tags"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (4) "Tagi"
   protected description -> string (150) "Multiple tags can be separated with (,) comma. Tags can be modified <a href=...
   Multiple tags can be separated with (,) comma. Tags can be modified <a href="/admin/structure/taxonomy/manage/tags/overview" target="_blank">here</a>.
   
   protected settings -> array (2)
   handler => string (21) "default:taxonomy_term"
   handler_settings => array (3)
   target_bundles => array (1)
   tags => string (4) "tags"
   sort => array (1)
   field => string (5) "_none"
   auto_create => boolean true
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (23) "node.article.field_tags"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "e714bebc-1f4a-4d0d-b1bc-adbfd1b5503d"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "YSIMg-c9vk6G993boOHaJ0tAJkFc6ule_y1UDhB-gW0"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (3)
   0 => string (29) "field.storage.node.field_tags"
   1 => string (17) "node.type.article"
   2 => string (24) "taxonomy.vocabulary.tags"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_teaser_media => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (31) "node.article.field_teaser_media"
   protected field_name -> string (18) "field_teaser_media"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (12) "Teaser Media"
   protected description -> string (163) "The teaser image is displayed on overview pages. Additionally, it's used in ...
   The teaser image is displayed on overview pages. Additionally, it's used in <a href="https://instantarticles.fb.com" target="_blank">Facebook Instant Articles</a>.
   
   protected settings -> array (2)
   handler => string (13) "default:media"
   handler_settings => array (2)
   target_bundles => array (1)
   image => string (5) "image"
   sort => array (1)
   field => string (5) "_none"
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (31) "node.article.field_teaser_media"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "dbea1b78-3576-4161-95a6-1bc54c887d40"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "351jEQX9RDB8lBSz4wSziyrLJIJR8MpRhrTm_9u2OYU"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (3)
   0 => string (37) "field.storage.node.field_teaser_media"
   1 => string (16) "media.type.image"
   2 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_teaser_text => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (30) "node.article.field_teaser_text"
   protected field_name -> string (17) "field_teaser_text"
   protected field_type -> string (11) "string_long"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (11) "Teaser Text"
   protected description -> string (106) "The teaser text is displayed on overview pages. Additionally, it is used for...
   The teaser text is displayed on overview pages. Additionally, it is used for Facebook and Google snippets.
   
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (30) "node.article.field_teaser_text"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "7a049a1d-5d66-49e4-b687-0991874f4e45"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "4-EvCAN1lk0gO3VwfWdOLJ_WHSq3uQymhEn8xCqLWiY"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (36) "field.storage.node.field_teaser_text"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  panelizer => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> null
   protected id -> string (22) "node.article.panelizer"
   protected field_name -> string (9) "panelizer"
   protected field_type -> string (9) "panelizer"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (9) "Panelizer"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (22) "node.article.panelizer"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "1358db3c-304a-4918-9a1b-211389537d30"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (28) "field.storage.node.panelizer"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (9) "panelizer"
   protected isSyncing -> boolean false
  protected languages -> null
  protected langcodeKey -> string (8) "langcode"
  protected defaultLangcodeKey -> string (16) "default_langcode"
  protected activeLangcode -> string (9) "x-default"
  protected defaultLangcode -> string (2) "pl"
  protected translations -> array (1)
  x-default => array (1)
  status => integer 1
  protected translationInitialize -> boolean false
  protected newRevision -> boolean false
  protected isDefaultRevision -> string (1) "1"
  protected entityKeys -> array (4)
  bundle => string (7) "article"
  id => string (4) "8382"
  revision => string (5) "10900"
  uuid => string (36) "e8b5e04d-1724-420b-b2ca-3eae86c20584"
  protected translatableEntityKeys -> array (8)
  label => array (1)
  x-default => UTF-8 string (68) " Tymczasowe wstrzymanie 5. edycji Dni Messiaena pt. „Lęk i nadzieja”"
  langcode => array (1)
  x-default => string (2) "pl"
  status => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  published => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  uid => array (1)
  x-default => string (3) "464"
  owner => array (1)
  x-default => string (3) "464"
  default_langcode => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  revision_translation_affected => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  protected validated -> boolean false
  protected validationRequired -> boolean false
  protected loadedRevisionId -> string (5) "10900"
  protected revisionTranslationAffectedKey -> string (29) "revision_translation_affected"
  protected enforceRevisionTranslationAffected -> array (0)
  protected entityTypeId -> string (4) "node"
  protected enforceIsNew -> null
  protected typedData -> null
  protected cacheContexts -> array (0)
  protected cacheTags -> array (0)
  protected cacheMaxAge -> integer -1
  protected _serviceIds -> array (0)
  protected _entityStorages -> array (0)
  protected isSyncing -> boolean false
Called from <ROOT>/modules/contrib/devel/src/Controller/EntityDebugController.php:88 [Drupal\devel\DevelDumperManager->exportAsRenderable()]
 1. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php:123 [call_user_func_array()]
 2. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Render/Renderer.php:573 [Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}()]
 3. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php:124 [Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext()]
 4. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php:97 [Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext()]
 5. .../symfony/http-kernel/HttpKernel.php:151 [Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}()]
 6. .../symfony/http-kernel/HttpKernel.php:68 [Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw()]
 7. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/Session.php:57 [Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle()]
 8. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/KernelPreHandle.php:47 [Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle()]
 9. <ROOT>/core/modules/page_cache/src/StackMiddleware/PageCache.php:191 [Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle()]
 10. <ROOT>/core/modules/page_cache/src/StackMiddleware/PageCache.php:128 [Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch()]
 11. <ROOT>/core/modules/page_cache/src/StackMiddleware/PageCache.php:82 [Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup()]
 12. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/ReverseProxyMiddleware.php:47 [Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle()]
 13. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/NegotiationMiddleware.php:52 [Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle()]
 14. .../stack/builder/src/Stack/StackedHttpKernel.php:23 [Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle()]
 15. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/DrupalKernel.php:708 [Stack\StackedHttpKernel->handle()]
 16. <ROOT>/index.php:19 [Drupal\Core\DrupalKernel->handle()]

Wszystkie treści na PrestoPortal.pl czytasz za darmo. Jesteśmy niezależnym, rzetelnym, polskim medium. Jeśli chcesz, abyśmy takim pozostali, wspieraj nas - zostań stałym czytelnikiem kwartalnika Presto. Szczegóły TUTAJ.

Jeśli jesteś organizatorem życia muzycznego, artystycznego w Polsce, wydawcą płyt, przedstawicielem instytucji kultury albo po prostu odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorcą - wspieraj Presto reklamując się na naszych łamach.

Więcej informacji: Edyta Ruta | edyta.ruta [at] prestoportal.pl | +48 579 66 76 78

Dodaj komentarz