Drupal\node\Entity\Node (29)
 • Properties (29)
 • public in_preview -> null
  $0->in_preview
  protected values -> array (36)
  nid => array (1)
  x-default => string (4) "8372"
  vid => array (1)
  x-default => string (5) "10864"
  type => array (1)
  x-default => string (7) "article"
  uuid => array (1)
  x-default => string (36) "b2c7ac00-642f-4ddc-b77a-e4a8c4af04b1"
  langcode => array (1)
  x-default => string (2) "pl"
  revision_uid => array (1)
  x-default => string (3) "464"
  revision_timestamp => array (1)
  x-default => string (10) "1619188009"
  2021-04-23 14:26:49 UTC
  revision_log => array (1)
  x-default => null
  revision_default => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  isDefaultRevision => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  status => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  uid => array (1)
  x-default => string (3) "464"
  title => array (1)
  x-default => string (34) "Sztuka i biznes w obliczu zmian. "
  Sztuka i biznes w obliczu zmian. 
  
  created => array (1)
  x-default => string (10) "1619186892"
  2021-04-23 14:08:12 UTC
  changed => array (1)
  x-default => string (10) "1619188009"
  2021-04-23 14:26:49 UTC
  promote => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  sticky => array (1)
  x-default => string (1) "0"
  default_langcode => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  revision_translation_affected => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  publish_on => array (1)
  x-default => null
  unpublish_on => array (1)
  x-default => null
  publish_state => array (1)
  x-default => string (5) "_none"
  unpublish_state => array (1)
  x-default => string (5) "_none"
  field_channel => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  target_id => string (3) "915"
  field_comments => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (6)
  status => string (1) "2"
  cid => string (1) "0"
  last_comment_timestamp => string (10) "1619187992"
  2021-04-23 14:26:32 UTC
  last_comment_name => null
  last_comment_uid => string (3) "464"
  comment_count => string (1) "0"
  field_event_date => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => string (19) "2021-06-18T08:00:00"
  field_event_voivodeship => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => string (11) "Mazowieckie"
  field_filtr => array (1)
  x-default => array (4)
  0 => array (1)
  target_id => string (4) "1426"
  1 => array (1)
  target_id => string (4) "1425"
  2 => array (1)
  target_id => string (4) "1427"
  3 => array (1)
  target_id => string (4) "1428"
  field_paragraphs => array (1)
  x-default => array (2)
  • Table (2)
  • Contents (2)
  • target_idtarget_revision_id
   01261712887
   11261812888
  • 0 => array (2)
   target_id => string (5) "12617"
   target_revision_id => string (5) "12887"
   1 => array (2)
   target_id => string (5) "12618"
   target_revision_id => string (5) "12888"
  field_recommended => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => string (1) "0"
  field_seo_title => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => UTF-8 string (47) "konferencja art brandingowa – (Un)Common Ground"
  field_slider => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => string (1) "1"
  field_subtitle => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => UTF-8 string (67) "Pierwsza na świecie konferencja art brandingowa – (Un)Common Ground"
  field_tags => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  target_id => string (4) "2419"
  field_teaser_media => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  target_id => string (4) "7486"
  field_teaser_text => array (1)
  x-default => array (1)
  0 => array (1)
  value => UTF-8 string (372) "Jak kultura zmienia sposób funkcjonowania biznesu? Jak budować kapitał kultu...
  Jak kultura zmienia sposób funkcjonowania biznesu? Jak budować kapitał kulturowy marki? Jak skutecznie komunikować markę przez sztukę? Na te pytania odpowiedzą polscy i zagraniczni specjaliści podczas pierwszej na świecie konferencji art brandingowej – (Un)Common Ground. Jej organizatorem jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii działająca w ramach mecenatu ERGO Hestia. 
  
  protected fields -> array (0)
  protected fieldDefinitions -> array (43)
  nid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "integer"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:integer"
    settings => array (6)
    unsigned => boolean true
    size => string (6) "normal"
    min => string (0) ""
    max => string (0) ""
    prefix => string (0) ""
    suffix => string (0) ""
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (6)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (2) "ID"
    protected arguments -> array (0)
   read-only => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (3) "nid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  uuid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (4) "uuid"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (15) "field_item:uuid"
    settings => array (3)
    max_length => integer 128
    is_ascii => boolean true
    case_sensitive => boolean false
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (6)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (4) "UUID"
    protected arguments -> array (0)
   read-only => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (4) "uuid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  vid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "integer"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:integer"
    settings => array (6)
    unsigned => boolean true
    size => string (6) "normal"
    min => string (0) ""
    max => string (0) ""
    prefix => string (0) ""
    suffix => string (0) ""
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (6)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (11) "Revision ID"
    protected arguments -> array (0)
   read-only => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (3) "vid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  langcode => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (8) "language"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (19) "field_item:language"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (8)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (8) "Language"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (2)
   • Table (2)
   • Contents (2)
   • optionsconfigurable
    viewarray (1) Depth Limittrue
    formarray (2) Depth Limittrue
   • view => array (2)
    options => array (1) Depth Limit
    configurable => boolean true
    form => array (2)
    options => array (2) Depth Limit
    configurable => boolean true
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (8) "langcode"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  type => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (16) "entity_reference"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (27) "field_item:entity_reference"
    settings => array (3)
    target_type => string (9) "node_type"
    handler => string (7) "default"
    handler_settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (7)
   label => UTF-8 string (17) "Rodzaj zawartości"
   required => boolean true
   read-only => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (4) "type"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_timestamp => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "created"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:created"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (7)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (20) "Revision create time"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (47) "The time that the current revision was created."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (18) "revision_timestamp"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_uid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (16) "entity_reference"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (27) "field_item:entity_reference"
    settings => array (3)
    target_type => string (4) "user"
    handler => string (7) "default"
    handler_settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (7)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (13) "Revision user"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (50) "The user ID of the author of the current revision."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (12) "revision_uid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_log => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (11) "string_long"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (22) "field_item:string_long"
    settings => array (1)
    case_sensitive => boolean false
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (20) "Revision log message"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (43) "Briefly describe the changes you have made."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   default_value => array (1)
   0 => array (1)
   value => string (0) ""
   display => array (1)
   form => array (1)
   options => array (3) Depth Limit
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (12) "revision_log"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  status => Drupal\Core\Field\Entity\BaseFieldOverride (35)
  • Properties (35)
  • protected baseFieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
   • Properties (7)
   • protected type -> string (7) "boolean"
    protected propertyDefinitions -> null
    protected schema -> null
    protected indexes -> array (0)
    protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
    • Properties (3)
    • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
     protected definition -> array (2)
     type => string (18) "field_item:boolean"
     settings => array (2) Depth Limit
     protected typedDataManager -> null
    protected definition -> array (9)
    label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
    • Properties (5)
    • protected translatedMarkup -> null
     protected options -> array (0)
     protected stringTranslation -> null
     protected string -> string (9) "Published"
     protected arguments -> array (0)
    revisionable => boolean true
    translatable => boolean true
    default_value => array (1)
    0 => array (1) Depth Limit
    display => array (1)
    form => array (2) Depth Limit
    provider => string (4) "node"
    field_name => string (6) "status"
    entity_type => string (4) "node"
    bundle => null
    protected typedDataManager -> null
   protected id -> string (19) "node.article.status"
   protected field_name -> string (6) "status"
   protected field_type -> string (7) "boolean"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (12) "Opublikowane"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   on_label => UTF-8 string (8) "Włączony"
   Włączony
   
   off_label => UTF-8 string (9) "Wyłączony"
   Wyłączony
   
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (1)
   value => integer 0
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected fieldStorage -> null
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (19) "node.article.status"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "55ab35ae-c8ac-4b88-a3b7-295d18c7dd0f"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "7QvOaymutmf8EuMBeu8htao-5zenYIiQzlbhDJIpPsU"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (19) "base_field_override"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (1)
   0 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  uid => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (16) "entity_reference"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (27) "field_item:entity_reference"
    settings => array (3)
    target_type => string (4) "user"
    handler => string (7) "default"
    handler_settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (10)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (11) "Authored by"
    protected arguments -> array (0)
   translatable => boolean true
   default_value_callback => string (46) "Drupal\node\Entity\Node::getDefaultEntityOwner"
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (35) "The username of the content author."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   display => array (2)
   view => array (1)
   options => array (3) Depth Limit
   form => array (2)
   options => array (3) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (3) "uid"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  title => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (6) "string"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (17) "field_item:string"
    settings => array (3)
    max_length => integer 255
    is_ascii => boolean false
    case_sensitive => boolean false
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (5) "Title"
    protected arguments -> array (0)
   required => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   display => array (2)
   view => array (1)
   options => array (3) Depth Limit
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (5) "title"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  created => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "created"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:created"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (11) "Authored on"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (35) "The time that the node was created."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   display => array (2)
   view => array (1)
   options => array (3) Depth Limit
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (7) "created"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  changed => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "changed"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:changed"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (8)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (7) "Changed"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (39) "The time that the node was last edited."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (7) "changed"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  promote => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (22) "Promoted to front page"
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   default_value => array (1)
   0 => array (1)
   value => boolean true
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (3) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (7) "promote"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  sticky => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (22) "Sticky at top of lists"
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   default_value => array (1)
   0 => array (1)
   value => boolean false
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (3) Depth Limit
   configurable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (6) "sticky"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  default_langcode => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (19) "Default translation"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (58) "A flag indicating whether this is the default translation."
    protected arguments -> array (0)
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   default_value => array (1)
   0 => array (1)
   value => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (16) "default_langcode"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_default => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (10)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (16) "Default revision"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (72) "A flag indicating whether this was a default revision when it was saved."
    protected arguments -> array (0)
   storage_required => boolean true
   internal => boolean true
   translatable => boolean false
   revisionable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (16) "revision_default"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  revision_translation_affected => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (7) "boolean"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:boolean"
    settings => array (2)
    on_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    off_label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5) Depth Limit
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (29) "Revision translation affected"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (72) "Indicates if the last edit of a translation belongs to current revision."
    protected arguments -> array (0)
   read-only => boolean true
   revisionable => boolean true
   translatable => boolean true
   provider => string (4) "node"
   field_name => string (29) "revision_translation_affected"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  moderation_state => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (6) "string"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (17) "field_item:string"
    settings => array (3)
    max_length => integer 255
    is_ascii => boolean false
    case_sensitive => boolean false
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (12)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (16) "Moderation state"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (46) "The moderation state of this piece of content."
    protected arguments -> array (0)
   computed => boolean true
   class => string (67) "Drupal\content_moderation\Plugin\Field\ModerationStateFieldItemList"
   display => array (2)
   • Table (2)
   • Contents (2)
   • optionsconfigurable
    viewarray (3) Depth Limitfalse
    formarray (3) Depth Limittrue
   • view => array (2)
    options => array (3) Depth Limit
    configurable => boolean false
    form => array (2)
    options => array (3) Depth Limit
    configurable => boolean true
   constraints => array (1)
   ModerationState => array (0)
   read-only => boolean false
   translatable => boolean true
   provider => string (18) "content_moderation"
   field_name => string (16) "moderation_state"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => string (7) "article"
   protected typedDataManager -> null
  metatag => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (3) "map"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (14) "field_item:map"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (40) "Metatags (Hidden field for JSON support)"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (29) "The meta tags for the entity."
    protected arguments -> array (0)
   class => string (55) "\Drupal\metatag\Plugin\Field\MetatagEntityFieldItemList"
   computed => boolean true
   translatable => boolean true
   entity_type => string (4) "node"
   provider => string (7) "metatag"
   field_name => string (7) "metatag"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  path => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (4) "path"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (15) "field_item:path"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (8)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (9) "URL alias"
    protected arguments -> array (0)
   translatable => boolean true
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   computed => boolean true
   provider => string (4) "path"
   field_name => string (4) "path"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  publish_on => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (9) "timestamp"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (20) "field_item:timestamp"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (10) "Publish on"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   constraints => array (1)
   SchedulerPublishOn => null
   provider => string (9) "scheduler"
   field_name => string (10) "publish_on"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  unpublish_on => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (9) "timestamp"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (20) "field_item:timestamp"
    settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (12) "Unpublish on"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (1)
   form => array (2)
   options => array (2) Depth Limit
   configurable => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   constraints => array (1)
   SchedulerUnpublishOn => null
   provider => string (9) "scheduler"
   field_name => string (12) "unpublish_on"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  publish_state => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (11) "list_string"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (22) "field_item:list_string"
    settings => array (2)
    allowed_values => array (0)
    allowed_values_function => string (55) "_scheduler_content_moderation_integration_states_values"
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (13) "Publish state"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (2)
   • Table (2)
   • Contents (2)
   • optionsconfigurable
    viewarray (3) Depth Limitfalse
    formarray (2) Depth Limittrue
   • view => array (2)
    options => array (3) Depth Limit
    configurable => boolean false
    form => array (2)
    options => array (2) Depth Limit
    configurable => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   constraints => array (2)
   SchedulerPublishState => null
   SchedulerModerationTransitionAccess => null
   provider => string (40) "scheduler_content_moderation_integration"
   field_name => string (13) "publish_state"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  unpublish_state => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (11) "list_string"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (22) "field_item:list_string"
    settings => array (2)
    allowed_values => array (0)
    allowed_values_function => string (55) "_scheduler_content_moderation_integration_states_values"
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (9)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (15) "Unpublish state"
    protected arguments -> array (0)
   display => array (2)
   • Table (2)
   • Contents (2)
   • optionsconfigurable
    viewarray (3) Depth Limitfalse
    formarray (2) Depth Limittrue
   • view => array (2)
    options => array (3) Depth Limit
    configurable => boolean false
    form => array (2)
    options => array (2) Depth Limit
    configurable => boolean true
   translatable => boolean true
   revisionable => boolean true
   constraints => array (2)
   SchedulerUnPublishState => null
   SchedulerModerationTransitionAccess => null
   provider => string (40) "scheduler_content_moderation_integration"
   field_name => string (15) "unpublish_state"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  menu_link => Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7)
  • Properties (7)
  • protected type -> string (16) "entity_reference"
   protected propertyDefinitions -> null
   protected schema -> null
   protected indexes -> array (0)
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\Core\Field\BaseFieldDefinition (7) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (27) "field_item:entity_reference"
    settings => array (3)
    target_type => string (17) "menu_link_content"
    handler => string (7) "default"
    handler_settings => array (0)
    protected typedDataManager -> null
   protected definition -> array (12)
   label => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (9) "Menu link"
    protected arguments -> array (0)
   description => Drupal\Core\StringTranslation\TranslatableMarkup (5)
   • Properties (5)
   • protected translatedMarkup -> null
    protected options -> array (0)
    protected stringTranslation -> null
    protected string -> string (68) "Computed menu link for the node (only available during node saving)."
    protected arguments -> array (0)
   revisionable => boolean true
   class => string (35) "\Drupal\token\MenuLinkFieldItemList"
   translatable => boolean true
   internal => boolean true
   display => array (2)
   view => array (1)
   options => array (2) Depth Limit
   form => array (1)
   options => array (1) Depth Limit
   computed => boolean true
   provider => string (5) "token"
   field_name => string (9) "menu_link"
   entity_type => string (4) "node"
   bundle => null
   protected typedDataManager -> null
  field_channel => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (18) "node.field_channel"
    protected field_name -> string (13) "field_channel"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (16) "entity_reference"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (1)
    target_type => string (13) "taxonomy_term"
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    target_id => array (3) Depth Limit
    indexes => array (1)
    target_id => array (1) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (18) "node.field_channel"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "11179a91-d492-410f-9942-da3075606476"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (1)
    default_config_hash => string (43) "9tYIhe1Ii25wloOTR4hmcXXMYRncC2bxpwqh4QSXcTo"
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (2)
    0 => string (4) "node"
    1 => string (8) "taxonomy"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (26) "node.article.field_channel"
   protected field_name -> string (13) "field_channel"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> UTF-8 string (5) "Kanał"
   protected description -> string (164) "Channels represent the site hierarchy. Create new and change existing channe...
   Channels represent the site hierarchy. Create new and change existing channels <a href="/admin/structure/taxonomy/manage/channel/overview" target="_blank">here</a>.
   
   protected settings -> array (2)
   handler => string (21) "default:taxonomy_term"
   handler_settings => array (4)
   target_bundles => array (1)
   channel => string (7) "channel"
   sort => array (1)
   field => string (5) "_none"
   auto_create => boolean false
   auto_create_bundle => string (7) "channel"
   protected required -> boolean true
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (26) "node.article.field_channel"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "09cccee3-06a8-48f9-969c-a88047332667"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "JdJlo7Skw6Go_wtKf0UMjPa_LJU-8SJoiieM0a6wL9Q"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (3)
   0 => string (32) "field.storage.node.field_channel"
   1 => string (17) "node.type.article"
   2 => string (27) "taxonomy.vocabulary.channel"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_comments => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (19) "node.field_comments"
    protected field_name -> string (14) "field_comments"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (7) "comment"
    protected module -> string (7) "comment"
    protected settings -> array (1)
    comment_type => string (4) "test"
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    status => array (3) Depth Limit
    indexes => array (0)
    foreign keys => array (0)
    unique keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> array (6)
    status => Drupal\Core\TypedData\DataDefinition (2)
    • Properties (2)
    • protected definition -> array (3) Depth Limit
     protected typedDataManager -> null
    cid => Drupal\Core\TypedData\DataDefinition (2)
    • Properties (2)
    • protected definition -> array (2) Depth Limit
     protected typedDataManager -> null
    last_comment_timestamp => Drupal\Core\TypedData\DataDefinition (2)
    • Properties (2)
    • protected definition -> array (3) Depth Limit
     protected typedDataManager -> null
    last_comment_name => Drupal\Core\TypedData\DataDefinition (2)
    • Properties (2)
    • protected definition -> array (3) Depth Limit
     protected typedDataManager -> null
    last_comment_uid => Drupal\Core\TypedData\DataDefinition (2)
    • Properties (2)
    • protected definition -> array (2) Depth Limit
     protected typedDataManager -> null
    comment_count => Drupal\Core\TypedData\DataDefinition (2)
    • Properties (2)
    • protected definition -> array (3) Depth Limit
     protected typedDataManager -> null
    protected originalId -> string (19) "node.field_comments"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "484da68e-c731-4e93-98aa-47add88ef045"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "en"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (2)
    0 => string (7) "comment"
    1 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (27) "node.article.field_comments"
   protected field_name -> string (14) "field_comments"
   protected field_type -> string (7) "comment"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (8) "comments"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (5)
   default_mode => integer 1
   per_page => integer 50
   form_location => boolean true
   anonymous => integer 0
   preview => integer 1
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (6)
   status => integer 2
   cid => integer 0
   last_comment_timestamp => integer 0
   last_comment_name => null
   last_comment_uid => integer 0
   comment_count => integer 0
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> Drupal\Core\Field\TypedData\FieldItemDataDefinition (3)
   • Properties (3)
   • protected fieldDefinition -> Drupal\field\Entity\FieldConfig (35) Recursion
    protected definition -> array (2)
    type => string (18) "field_item:comment"
    settings => array (6)
    default_mode => integer 1
    per_page => integer 50
    form_location => boolean true
    anonymous => integer 0
    preview => integer 1
    comment_type => string (4) "test"
    protected typedDataManager -> Drupal\Core\TypedData\TypedDataManager (23)
    • Properties (23)
    • protected validator -> null
     protected constraintManager -> Drupal\Core\Validation\ConstraintManager (17)
     • Properties (17)
     • protected cacheKey -> string (29) "validation_constraint_plugins"
      protected cacheTags -> array (0)
      protected alterHook -> string (21) "validation_constraint"
      protected subdir -> string (28) "Plugin/Validation/Constraint"
      • Base64
      • base64_decode(subdir) binary string (21)
      protected moduleHandler -> Drupal\Core\Extension\ModuleHandler (12) Depth Limit
      protected defaults -> array (0)
      protected pluginDefinitionAnnotationName -> string (44) "Drupal\Core\Validation\Annotation\Constraint"
      protected pluginInterface -> null
      protected namespaces -> ArrayObject (1) Depth Limit
      protected additionalAnnotationNamespaces -> array (0)
      protected discovery -> null
      protected factory -> null
      protected mapper -> null
      protected definitions -> null
      protected cacheBackend -> Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend (5) Depth Limit
      protected useCaches -> boolean true
      public _serviceId -> string (21) "validation.constraint"
     protected prototypes -> array (2)
     entity:node:article::field_comments => Drupal\comment\CommentFieldItemList (9) Depth Limit
     entity:node:article:field_comments => Drupal\comment\Plugin\Field\FieldType\CommentItem (9) Depth Limit
     protected classResolver -> Drupal\Core\DependencyInjection\ClassResolver (4)
     • Properties (4)
     • protected _serviceIds -> array (0)
      protected _entityStorages -> array (0)
      protected container -> Drupal\Core\DependencyInjection\Container Blacklisted
      public _serviceId -> string (14) "class_resolver"
     protected cacheKey -> string (24) "typed_data_types_plugins"
     protected cacheTags -> array (0)
     protected alterHook -> string (14) "data_type_info"
     protected subdir -> string (15) "Plugin/DataType"
     protected moduleHandler -> Drupal\Core\Extension\ModuleHandler (12)
     • Properties (12)
     • protected loadedFiles -> array (157) Depth Limit
      protected moduleList -> array (157) Depth Limit
      protected loaded -> boolean true
      protected implementations -> array (842) Depth Limit
      protected verified -> array (11) Depth Limit
      protected hookInfo -> null
      protected cacheBackend -> Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend (5) Depth Limit
      protected cacheNeedsWriting -> boolean false
      protected alterFunctions -> array (2) Depth Limit
      protected root -> string (23) "/var/www/presto/docroot"
      • Directory (20B)
      • drwxrwxr-x 1000 1000 20B Apr 01 13:47 /var/www/presto/docroot
       
      protected includeFileKeys -> array (0)
      public _serviceId -> string (14) "module_handler"
     protected defaults -> array (0)
     protected pluginDefinitionAnnotationName -> string (41) "Drupal\Core\TypedData\Annotation\DataType"
     protected pluginInterface -> null
     protected namespaces -> ArrayObject (1)
     • Properties
     • public _serviceId -> string (20) "container.namespaces"
     protected additionalAnnotationNamespaces -> array (0)
     protected discovery -> null
     protected factory -> null
     protected mapper -> null
     protected definitions -> array (265)
     entity_revision => array (10) Depth Limit
     entity_revision:access_token => array (12) Depth Limit
     entity_revision:block => array (12) Depth Limit
     entity_revision:block_content_type => array (12) Depth Limit
     entity_revision:block_content => array (12) Depth Limit
     entity_revision:block_content:about_presto => array (11) Depth Limit
     entity_revision:block_content:about_presto_fix => array (11) Depth Limit
     entity_revision:block_content:banner => array (11) Depth Limit
     entity_revision:block_content:footer => array (11) Depth Limit
     entity_revision:block_content:newsletter => array (11) Depth Limit
     entity_revision:captcha_point => array (12) Depth Limit
     entity_revision:comment => array (12) Depth Limit
     entity_revision:comment:test => array (11) Depth Limit
     entity_revision:comment_type => array (12) Depth Limit
     entity_revision:config_selector_feature => array (12) Depth Limit
     entity_revision:config_split => array (12) Depth Limit
     entity_revision:content_moderation_state => array (12) Depth Limit
     entity_revision:context => array (12) Depth Limit
     entity_revision:crop => array (12) Depth Limit
     entity_revision:crop:focal_point => array (11) Depth Limit
     entity_revision:crop_type => array (12) Depth Limit
     entity_revision:editor => array (12) Depth Limit
     entity_revision:entity_browser => array (12) Depth Limit
     entity_revision:facets_facet_source => array (12) Depth Limit
     entity_revision:facets_facet => array (12) Depth Limit
     entity_revision:field_config => array (12) Depth Limit
     entity_revision:field_storage_config => array (12) Depth Limit
     entity_revision:file => array (12) Depth Limit
     entity_revision:filter_format => array (12) Depth Limit
     entity_revision:image_style => array (12) Depth Limit
     entity_revision:language_content_settings => array (12) Depth Limit
     entity_revision:configurable_language => array (12) Depth Limit
     entity_revision:linkit_profile => array (12) Depth Limit
     entity_revision:media => array (12) Depth Limit
     entity_revision:media:gallery => array (11) Depth Limit
     entity_revision:media:image => array (11) Depth Limit
     entity_revision:media:instagram => array (11) Depth Limit
     entity_revision:media:pinterest => array (11) Depth Limit
     entity_revision:media:twitter => array (11) Depth Limit
     entity_revision:media:video => array (11) Depth Limit
     entity_revision:media_type => array (12) Depth Limit
     entity_revision:metatag_defaults => array (12) Depth Limit
     entity_revision:node => array (12) Depth Limit
     entity_revision:node:article => array (11) Depth Limit
     entity_revision:node:commercial_slider => array (11) Depth Limit
     entity_revision:node:page => array (11) Depth Limit
     entity_revision:node:simplenews_issue => array (11) Depth Limit
     entity_revision:node_type => array (12) Depth Limit
     entity_revision:page_variant => array (12) Depth Limit
     entity_revision:page => array (12) Depth Limit
     entity_revision:path_alias => array (12) Depth Limit
     entity_revision:redirect => array (12) Depth Limit
     entity_revision:redirect:redirect => array (11) Depth Limit
     entity_revision:responsive_image_style => array (12) Depth Limit
     entity_revision:responsive_preview_device => array (12) Depth Limit
     entity_revision:rest_resource_config => array (12) Depth Limit
     entity_revision:search_api_server => array (12) Depth Limit
     entity_revision:search_api_index => array (12) Depth Limit
     entity_revision:search_api_task => array (12) Depth Limit
     entity_revision:simplenews_subscriber => array (12) Depth Limit
     entity_revision:simplenews_newsletter => array (12) Depth Limit
     entity_revision:slick => array (12) Depth Limit
     entity_revision:menu => array (12) Depth Limit
     entity_revision:action => array (12) Depth Limit
     entity_revision:taxonomy_term => array (12) Depth Limit
     entity_revision:taxonomy_term:channel => array (11) Depth Limit
     entity_revision:taxonomy_term:filtr => array (11) Depth Limit
     entity_revision:taxonomy_term:tags => array (11) Depth Limit
     entity_revision:taxonomy_vocabulary => array (12) Depth Limit
     entity_revision:update_helper_checklist_update => array (12) Depth Limit
     entity_revision:user_role => array (12) Depth Limit
     entity_revision:user => array (12) Depth Limit
     entity_revision:webform_options => array (12) Depth Limit
     entity_revision:webform => array (12) Depth Limit
     entity_revision:webform_submission => array (12) Depth Limit
     entity_revision:webform_submission:contact => array (11) Depth Limit
     entity_revision:webform_submission:newsletter => array (11) Depth Limit
     entity_revision:workflow => array (12) Depth Limit
     entity_revision:menu_link_content => array (12) Depth Limit
     entity_revision:menu_link_content:menu_link_content => array (11) Depth Limit
     entity_revision:pathauto_pattern => array (12) Depth Limit
     entity_revision:view => array (12) Depth Limit
     entity_revision:paragraphs_type => array (12) Depth Limit
     entity_revision:paragraph => array (12) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:commercial_banner => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:featured_article => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:gallery => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:image => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:instagram => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:link => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:pinterest => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:quote => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:text => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:twitter => array (11) Depth Limit
     entity_revision:paragraph:video => array (11) Depth Limit
     entity_revision:cookie_category => array (12) Depth Limit
     entity_revision:base_field_override => array (12) Depth Limit
     entity_revision:entity_form_display => array (12) Depth Limit
     entity_revision:entity_view_mode => array (12) Depth Limit
     entity_revision:entity_view_display => array (12) Depth Limit
     entity_revision:entity_form_mode => array (12) Depth Limit
     entity_revision:date_format => array (12) Depth Limit
     entity_revision_reference => array (8) Depth Limit
     filter_format => array (8) Depth Limit
     metatag => array (8) Depth Limit
     search_api_html => array (8) Depth Limit
     search_api_text => array (8) Depth Limit
     email => array (9) Depth Limit
     string => array (8) Depth Limit
     uri => array (8) Depth Limit
     list => array (8) Depth Limit
     datetime_iso8601 => array (8) Depth Limit
     integer => array (8) Depth Limit
     language_reference => array (8) Depth Limit
     duration_iso8601 => array (8) Depth Limit
     map => array (8) Depth Limit
     boolean => array (8) Depth Limit
     timespan => array (8) Depth Limit
     timestamp => array (8) Depth Limit
     float => array (8) Depth Limit
     binary => array (8) Depth Limit
     any => array (8) Depth Limit
     language => array (9) Depth Limit
     field_item:comment => array (14) Depth Limit
     field_item:datetime => array (14) Depth Limit
     field_item:entity_reference_revisions => array (13) Depth Limit
     field_item:file_uri => array (13) Depth Limit
     field_item:file => array (15) Depth Limit
     field_item:fontawesome_icon => array (15) Depth Limit
     field_item:image => array (16) Depth Limit
     field_item:link => array (14) Depth Limit
     field_item:metatag => array (14) Depth Limit
     field_item:list_float => array (14) Depth Limit
     field_item:list_string => array (14) Depth Limit
     field_item:list_integer => array (14) Depth Limit
     field_item:panelizer => array (13) Depth Limit
     field_item:path => array (13) Depth Limit
     field_item:redirect_source => array (13) Depth Limit
     field_item:simplenews_issue => array (12) Depth Limit
     field_item:simplenews_subscription => array (12) Depth Limit
     field_item:svg_image_field => array (15) Depth Limit
     field_item:telephone => array (13) Depth Limit
     field_item:text => array (14) Depth Limit
     field_item:text_with_summary => array (14) Depth Limit
     field_item:text_long => array (14) Depth Limit
     field_item:webform => array (13) Depth Limit
     field_item:changed => array (13) Depth Limit
     field_item:boolean => array (13) Depth Limit
     field_item:language => array (14) Depth Limit
     field_item:map => array (11) Depth Limit
     field_item:uri => array (13) Depth Limit
     field_item:email => array (13) Depth Limit
     field_item:entity_reference => array (13) Depth Limit
     field_item:decimal => array (13) Depth Limit
     field_item:timestamp => array (14) Depth Limit
     field_item:integer => array (13) Depth Limit
     field_item:string => array (13) Depth Limit
     field_item:password => array (11) Depth Limit
     field_item:float => array (13) Depth Limit
     field_item:uuid => array (12) Depth Limit
     field_item:created => array (13) Depth Limit
     field_item:string_long => array (13) Depth Limit
     entity_reference => array (8) Depth Limit
     entity => array (10) Depth Limit
     entity:access_token => array (12) Depth Limit
     entity:block => array (12) Depth Limit
     entity:block_content_type => array (12) Depth Limit
     entity:block_content => array (12) Depth Limit
     entity:block_content:about_presto => array (11) Depth Limit
     entity:block_content:about_presto_fix => array (11) Depth Limit
     entity:block_content:banner => array (11) Depth Limit
     entity:block_content:footer => array (11) Depth Limit
     entity:block_content:newsletter => array (11) Depth Limit
     entity:captcha_point => array (12) Depth Limit
     entity:comment => array (12) Depth Limit
     entity:comment:test => array (11) Depth Limit
     entity:comment_type => array (12) Depth Limit
     entity:config_selector_feature => array (12) Depth Limit
     entity:config_split => array (12) Depth Limit
     entity:content_moderation_state => array (12) Depth Limit
     entity:context => array (12) Depth Limit
     entity:crop => array (12) Depth Limit
     entity:crop:focal_point => array (11) Depth Limit
     entity:crop_type => array (12) Depth Limit
     entity:editor => array (12) Depth Limit
     entity:entity_browser => array (12) Depth Limit
     entity:facets_facet_source => array (12) Depth Limit
     entity:facets_facet => array (12) Depth Limit
     entity:field_config => array (12) Depth Limit
     entity:field_storage_config => array (12) Depth Limit
     entity:file => array (12) Depth Limit
     entity:filter_format => array (12) Depth Limit
     entity:image_style => array (12) Depth Limit
     entity:language_content_settings => array (12) Depth Limit
     entity:configurable_language => array (12) Depth Limit
     entity:linkit_profile => array (12) Depth Limit
     entity:media => array (12) Depth Limit
     entity:media:gallery => array (11) Depth Limit
     entity:media:image => array (11) Depth Limit
     entity:media:instagram => array (11) Depth Limit
     entity:media:pinterest => array (11) Depth Limit
     entity:media:twitter => array (11) Depth Limit
     entity:media:video => array (11) Depth Limit
     entity:media_type => array (12) Depth Limit
     entity:metatag_defaults => array (12) Depth Limit
     entity:node => array (12) Depth Limit
     entity:node:article => array (11) Depth Limit
     entity:node:commercial_slider => array (11) Depth Limit
     entity:node:page => array (11) Depth Limit
     entity:node:simplenews_issue => array (11) Depth Limit
     entity:node_type => array (12) Depth Limit
     entity:page_variant => array (12) Depth Limit
     entity:page => array (12) Depth Limit
     entity:path_alias => array (12) Depth Limit
     entity:redirect => array (12) Depth Limit
     entity:redirect:redirect => array (11) Depth Limit
     entity:responsive_image_style => array (12) Depth Limit
     entity:responsive_preview_device => array (12) Depth Limit
     entity:rest_resource_config => array (12) Depth Limit
     entity:search_api_server => array (12) Depth Limit
     entity:search_api_index => array (12) Depth Limit
     entity:search_api_task => array (12) Depth Limit
     entity:simplenews_subscriber => array (12) Depth Limit
     entity:simplenews_newsletter => array (12) Depth Limit
     entity:slick => array (12) Depth Limit
     entity:menu => array (12) Depth Limit
     entity:action => array (12) Depth Limit
     entity:taxonomy_term => array (12) Depth Limit
     entity:taxonomy_term:channel => array (11) Depth Limit
     entity:taxonomy_term:filtr => array (11) Depth Limit
     entity:taxonomy_term:tags => array (11) Depth Limit
     entity:taxonomy_vocabulary => array (12) Depth Limit
     entity:update_helper_checklist_update => array (12) Depth Limit
     entity:user_role => array (12) Depth Limit
     entity:user => array (12) Depth Limit
     entity:webform_options => array (12) Depth Limit
     entity:webform => array (12) Depth Limit
     entity:webform_submission => array (12) Depth Limit
     entity:webform_submission:contact => array (11) Depth Limit
     entity:webform_submission:newsletter => array (11) Depth Limit
     entity:workflow => array (12) Depth Limit
     entity:menu_link_content => array (12) Depth Limit
     entity:menu_link_content:menu_link_content => array (11) Depth Limit
     entity:pathauto_pattern => array (12) Depth Limit
     entity:view => array (12) Depth Limit
     entity:paragraphs_type => array (12) Depth Limit
     entity:paragraph => array (12) Depth Limit
     entity:paragraph:commercial_banner => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:featured_article => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:gallery => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:image => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:instagram => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:link => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:pinterest => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:quote => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:text => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:twitter => array (11) Depth Limit
     entity:paragraph:video => array (11) Depth Limit
     entity:cookie_category => array (12) Depth Limit
     entity:base_field_override => array (12) Depth Limit
     entity:entity_form_display => array (12) Depth Limit
     entity:entity_view_mode => array (12) Depth Limit
     entity:entity_view_display => array (12) Depth Limit
     entity:entity_form_mode => array (12) Depth Limit
     entity:date_format => array (12) Depth Limit
     protected cacheBackend -> Drupal\Core\Cache\DatabaseBackend (5)
     • Properties (5)
     • protected maxRows -> integer 5000
      protected bin -> string (15) "cache_discovery"
      protected connection -> Drupal\Core\Database\Driver\mysql\Connection (22) Depth Limit
      protected checksumProvider -> Drupal\Core\Cache\DatabaseCacheTagsChecksum (5) Depth Limit
      public _serviceId -> string (15) "cache.discovery"
     protected useCaches -> boolean true
     protected _serviceIds -> array (0)
     protected _entityStorages -> array (0)
     public _serviceId -> string (18) "typed_data_manager"
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (27) "node.article.field_comments"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "16cf2831-fec5-426d-bbcc-791fe9e879f7"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "en"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (33) "field.storage.node.field_comments"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (7) "comment"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_event_date => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (21) "node.field_event_date"
    protected field_name -> string (16) "field_event_date"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (8) "datetime"
    protected module -> string (8) "datetime"
    protected settings -> array (1)
    datetime_type => string (8) "datetime"
    protected cardinality -> integer -1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    value => array (3) Depth Limit
    indexes => array (1)
    value => array (1) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (21) "node.field_event_date"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "2215fe87-86b1-4e46-808d-75c5cb9cde50"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (2)
    0 => string (8) "datetime"
    1 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (29) "node.article.field_event_date"
   protected field_name -> string (16) "field_event_date"
   protected field_type -> string (8) "datetime"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (15) "Data wydarzenia"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (2)
   default_date_type => string (3) "now"
   default_date => string (3) "now"
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (29) "node.article.field_event_date"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "3b7e8a5f-2b0e-4044-9b76-4e9daef96c95"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (35) "field.storage.node.field_event_date"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (8) "datetime"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_event_voivodeship => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (28) "node.field_event_voivodeship"
    protected field_name -> string (23) "field_event_voivodeship"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (11) "list_string"
    protected module -> string (7) "options"
    protected settings -> array (2)
    allowed_values => array (16)
    Dolnośląskie => UTF-8 string (12) "Dolnośląskie"
    Dolnośląskie
    
    Kujawsko-pomorskie => string (18) "Kujawsko-pomorskie"
    Lubelskie => string (9) "Lubelskie"
    Lubuskie => string (8) "Lubuskie"
    Łódzkie => UTF-8 string (7) "Łódzkie"
    Małopolskie => UTF-8 string (11) "Małopolskie"
    Mazowieckie => string (11) "Mazowieckie"
    Opolskie => string (8) "Opolskie"
    Podkarpackie => string (12) "Podkarpackie"
    Podlaskie => string (9) "Podlaskie"
    Pomorskie => string (9) "Pomorskie"
    Śląskie => UTF-8 string (7) "Śląskie"
    Śląskie
    
    Świętokrzyskie => UTF-8 string (14) "Świętokrzyskie"
    Warmińsko-mazurskie => UTF-8 string (19) "Warmińsko-mazurskie"
    Wielkopolskie => string (13) "Wielkopolskie"
    Zachodniopomorskie => string (18) "Zachodniopomorskie"
    allowed_values_function => string (0) ""
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    value => array (2) Depth Limit
    indexes => array (1)
    value => array (1) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (28) "node.field_event_voivodeship"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "3b1dd2c9-1719-43c0-a3d7-0fccc5fd4344"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (2)
    0 => string (4) "node"
    1 => string (7) "options"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (36) "node.article.field_event_voivodeship"
   protected field_name -> string (23) "field_event_voivodeship"
   protected field_type -> string (11) "list_string"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> UTF-8 string (11) "Województwo"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (36) "node.article.field_event_voivodeship"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "5c434ac5-8b6d-46f2-b300-723cc4c23d63"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (42) "field.storage.node.field_event_voivodeship"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (7) "options"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_filtr => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (16) "node.field_filtr"
    protected field_name -> string (11) "field_filtr"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (16) "entity_reference"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (1)
    target_type => string (13) "taxonomy_term"
    protected cardinality -> integer -1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    target_id => array (3) Depth Limit
    indexes => array (1)
    target_id => array (1) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (16) "node.field_filtr"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "79045da3-0c89-412b-8bc6-48fd04aee2c0"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "en"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (2)
    0 => string (4) "node"
    1 => string (8) "taxonomy"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (24) "node.article.field_filtr"
   protected field_name -> string (11) "field_filtr"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (5) "Filtr"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   handler => string (21) "default:taxonomy_term"
   handler_settings => array (4)
   target_bundles => array (1)
   filtr => string (5) "filtr"
   sort => array (2)
   field => string (4) "name"
   direction => string (3) "asc"
   auto_create => boolean false
   auto_create_bundle => string (0) ""
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (24) "node.article.field_filtr"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "c8ebe3ba-51cb-4b9a-b8aa-0a57f80378c7"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "en"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (3)
   0 => string (30) "field.storage.node.field_filtr"
   1 => string (17) "node.type.article"
   2 => string (25) "taxonomy.vocabulary.filtr"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_interesting => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (22) "node.field_interesting"
    protected field_name -> string (17) "field_interesting"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (16) "entity_reference"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (1)
    target_type => string (4) "node"
    protected cardinality -> integer 4
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> null
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (22) "node.field_interesting"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "ccebb237-3c73-4565-8416-e01a17cb114a"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (1)
    0 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (30) "node.article.field_interesting"
   protected field_name -> string (17) "field_interesting"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (20) "Might be Interesting"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   handler => string (12) "default:node"
   handler_settings => array (4)
   target_bundles => array (1)
   article => string (7) "article"
   sort => array (1)
   field => string (5) "_none"
   auto_create => boolean false
   auto_create_bundle => string (0) ""
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (30) "node.article.field_interesting"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "5abbb5e6-06dc-447e-b27a-1655b3381579"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (36) "field.storage.node.field_interesting"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_meta_tags => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (20) "node.field_meta_tags"
    protected field_name -> string (15) "field_meta_tags"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (7) "metatag"
    protected module -> string (7) "metatag"
    protected settings -> array (0)
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> null
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (20) "node.field_meta_tags"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "b683f58e-d265-4f6e-864f-3ff6f5183c90"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (1)
    default_config_hash => string (43) "toqvFhfgG3CpkhzHPz_gW5KwBaCstfihpup6v3aX1AI"
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (2)
    0 => string (7) "metatag"
    1 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (28) "node.article.field_meta_tags"
   protected field_name -> string (15) "field_meta_tags"
   protected field_type -> string (7) "metatag"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (9) "Meta Tags"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (1)
   value => string (6) "a:0:{}"
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (28) "node.article.field_meta_tags"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "45dafe5b-c8ae-4a8c-8ed9-214f26c9bcf0"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "_-8LKLNdMU8nJtzXoP7eEvrA8v32lHcjPwFJ8UtnTj0"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (34) "field.storage.node.field_meta_tags"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (7) "metatag"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_old_id => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (17) "node.field_old_id"
    protected field_name -> string (12) "field_old_id"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (7) "integer"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (2)
    unsigned => boolean false
    size => string (6) "normal"
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> null
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (17) "node.field_old_id"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "7792058a-ad3e-4605-8f17-11b41ceac6d1"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (1)
    0 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (25) "node.article.field_old_id"
   protected field_name -> string (12) "field_old_id"
   protected field_type -> string (7) "integer"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (6) "Old ID"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (4)
   min => integer 1
   max => null
   prefix => string (0) ""
   suffix => string (0) ""
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (25) "node.article.field_old_id"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "33441760-54f4-4ea3-af30-c98da2a02b66"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (31) "field.storage.node.field_old_id"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_paragraphs => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (21) "node.field_paragraphs"
    protected field_name -> string (16) "field_paragraphs"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (26) "entity_reference_revisions"
    protected module -> string (26) "entity_reference_revisions"
    protected settings -> array (1)
    target_type => string (9) "paragraph"
    protected cardinality -> integer -1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (2)
    target_id => array (3) Depth Limit
    target_revision_id => array (3) Depth Limit
    indexes => array (2)
    target_id => array (1) Depth Limit
    target_revision_id => array (1) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (21) "node.field_paragraphs"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "eb0cd034-e697-470d-9be1-5036b837ad7f"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (1)
    default_config_hash => string (43) "hYe0O4_HWQEpreIQFuctOIB_aho2IgkKWB8lpQ64kVk"
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (3)
    0 => string (26) "entity_reference_revisions"
    1 => string (4) "node"
    2 => string (10) "paragraphs"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (29) "node.article.field_paragraphs"
   protected field_name -> string (16) "field_paragraphs"
   protected field_type -> string (26) "entity_reference_revisions"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (7) "Akapity"
   protected description -> string (55) "Add different types of content with various paragraphs."
   protected settings -> array (2)
   handler => string (17) "default:paragraph"
   handler_settings => array (3)
   negate => integer 1
   target_bundles => null
   target_bundles_drag_drop => array (9)
   gallery => array (2) Depth Limit
   image => array (2) Depth Limit
   instagram => array (2) Depth Limit
   link => array (2) Depth Limit
   pinterest => array (2) Depth Limit
   quote => array (2) Depth Limit
   text => array (2) Depth Limit
   twitter => array (2) Depth Limit
   video => array (2) Depth Limit
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (29) "node.article.field_paragraphs"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "c7145dfb-a27a-4bdf-a357-3888ee223353"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "IlxnQNOOZ4dBO9zEuLNPzrs_aZWQMNzV21-ykAvEBGc"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (35) "field.storage.node.field_paragraphs"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (26) "entity_reference_revisions"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_recommended => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (22) "node.field_recommended"
    protected field_name -> string (17) "field_recommended"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (7) "boolean"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (0)
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    value => array (2) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    indexes => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (22) "node.field_recommended"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "fd1f5ddb-f8a4-4ae2-ae8c-f5b797ad6826"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (1)
    0 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (30) "node.article.field_recommended"
   protected field_name -> string (17) "field_recommended"
   protected field_type -> string (7) "boolean"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (8) "Polecane"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   on_label => string (2) "On"
   off_label => string (3) "Off"
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (1)
   value => integer 0
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (30) "node.article.field_recommended"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "8d4a7673-96bd-451a-82d9-d88828eb93a8"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (36) "field.storage.node.field_recommended"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_seo_title => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (20) "node.field_seo_title"
    protected field_name -> string (15) "field_seo_title"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (6) "string"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (3)
    max_length => integer 255
    is_ascii => boolean false
    case_sensitive => boolean false
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    value => array (3) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    indexes => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (20) "node.field_seo_title"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "2cf27b41-bfe1-4200-8d03-4be31937f6c1"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (1)
    default_config_hash => string (43) "rcftb3yL98aR_BSat7050Ao8dOe2cuOEG9zAfy4v4q0"
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (1)
    0 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (28) "node.article.field_seo_title"
   protected field_name -> string (15) "field_seo_title"
   protected field_type -> string (6) "string"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (9) "SEO Title"
   protected description -> string (116) "The SEO Title is used for the automatic generation of the Url. It's best to ...
   The SEO Title is used for the automatic generation of the Url. It's best to put the major keywords at the beginning.
   
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean true
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (28) "node.article.field_seo_title"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "f7b9ff85-b5ee-4c3e-9e80-4ddd89348e72"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "xc_RsRHxPxYLXeQ8_F9EiJ-ewx0TrqReq6wYNyLA2uI"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (34) "field.storage.node.field_seo_title"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_slider => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (17) "node.field_slider"
    protected field_name -> string (12) "field_slider"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (7) "boolean"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (0)
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    value => array (2) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    indexes => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (17) "node.field_slider"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "c8349571-49cd-4149-bd48-b33d9d859212"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (1)
    0 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (25) "node.article.field_slider"
   protected field_name -> string (12) "field_slider"
   protected field_type -> string (7) "boolean"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (6) "Slider"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (2)
   on_label => string (2) "On"
   off_label => string (3) "Off"
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (1)
   0 => array (1)
   value => integer 0
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (25) "node.article.field_slider"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "3d849f27-0acf-4af5-b55f-2ac698bfd2e1"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (31) "field.storage.node.field_slider"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_subtitle => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (19) "node.field_subtitle"
    protected field_name -> string (14) "field_subtitle"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (6) "string"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (3)
    max_length => integer 255
    is_ascii => boolean false
    case_sensitive => boolean false
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    value => array (3) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    indexes => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (19) "node.field_subtitle"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "269a75ab-13c1-4840-914d-e760fea7d2bb"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (1)
    0 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (27) "node.article.field_subtitle"
   protected field_name -> string (14) "field_subtitle"
   protected field_type -> string (6) "string"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (8) "Subtitle"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (27) "node.article.field_subtitle"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "3027070c-e4d8-437c-b0e6-495f729c4ac4"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (33) "field.storage.node.field_subtitle"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_tags => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (15) "node.field_tags"
    protected field_name -> string (10) "field_tags"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (16) "entity_reference"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (1)
    target_type => string (13) "taxonomy_term"
    protected cardinality -> integer -1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    target_id => array (3) Depth Limit
    indexes => array (1)
    target_id => array (1) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (15) "node.field_tags"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "a8785f02-9a21-420d-bab1-20cb095387fb"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (1)
    default_config_hash => string (43) "WpOE_bs8Bs_HY2ns7n2r__de-xno0-Bxkqep5-MsHAs"
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (2)
    0 => string (4) "node"
    1 => string (8) "taxonomy"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (23) "node.article.field_tags"
   protected field_name -> string (10) "field_tags"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (4) "Tagi"
   protected description -> string (150) "Multiple tags can be separated with (,) comma. Tags can be modified <a href=...
   Multiple tags can be separated with (,) comma. Tags can be modified <a href="/admin/structure/taxonomy/manage/tags/overview" target="_blank">here</a>.
   
   protected settings -> array (2)
   handler => string (21) "default:taxonomy_term"
   handler_settings => array (3)
   target_bundles => array (1)
   tags => string (4) "tags"
   sort => array (1)
   field => string (5) "_none"
   auto_create => boolean true
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (23) "node.article.field_tags"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "e714bebc-1f4a-4d0d-b1bc-adbfd1b5503d"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "YSIMg-c9vk6G993boOHaJ0tAJkFc6ule_y1UDhB-gW0"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (3)
   0 => string (29) "field.storage.node.field_tags"
   1 => string (17) "node.type.article"
   2 => string (24) "taxonomy.vocabulary.tags"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_teaser_media => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (23) "node.field_teaser_media"
    protected field_name -> string (18) "field_teaser_media"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (16) "entity_reference"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (1)
    target_type => string (5) "media"
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    target_id => array (3) Depth Limit
    indexes => array (1)
    target_id => array (1) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (23) "node.field_teaser_media"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "70dd84e7-5446-41a4-af99-68eacd973b76"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (1)
    default_config_hash => string (43) "-EOxnReEPxiQDMqh5dcrOOx2U4Gsa98Gw4-bZVYQT-Y"
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (2)
    0 => string (5) "media"
    1 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (31) "node.article.field_teaser_media"
   protected field_name -> string (18) "field_teaser_media"
   protected field_type -> string (16) "entity_reference"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (12) "Teaser Media"
   protected description -> string (163) "The teaser image is displayed on overview pages. Additionally, it's used in ...
   The teaser image is displayed on overview pages. Additionally, it's used in <a href="https://instantarticles.fb.com" target="_blank">Facebook Instant Articles</a>.
   
   protected settings -> array (2)
   handler => string (13) "default:media"
   handler_settings => array (2)
   target_bundles => array (1)
   image => string (5) "image"
   sort => array (1)
   field => string (5) "_none"
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean false
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (31) "node.article.field_teaser_media"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "dbea1b78-3576-4161-95a6-1bc54c887d40"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "351jEQX9RDB8lBSz4wSziyrLJIJR8MpRhrTm_9u2OYU"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (3)
   0 => string (37) "field.storage.node.field_teaser_media"
   1 => string (16) "media.type.image"
   2 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  field_teaser_text => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (22) "node.field_teaser_text"
    protected field_name -> string (17) "field_teaser_text"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (11) "string_long"
    protected module -> string (4) "core"
    protected settings -> array (1)
    case_sensitive => boolean false
    protected cardinality -> integer 1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> array (4)
    columns => array (1)
    value => array (2) Depth Limit
    unique keys => array (0)
    indexes => array (0)
    foreign keys => array (0)
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (22) "node.field_teaser_text"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "36903240-1a5d-4536-b0b6-458330ac512c"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (1)
    default_config_hash => string (43) "NLEAx4ttF8Nd2uzpRpApdPAyy-FoG1AIPe4C5WdQBeI"
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (1)
    0 => string (4) "node"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (30) "node.article.field_teaser_text"
   protected field_name -> string (17) "field_teaser_text"
   protected field_type -> string (11) "string_long"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (11) "Teaser Text"
   protected description -> string (106) "The teaser text is displayed on overview pages. Additionally, it is used for...
   The teaser text is displayed on overview pages. Additionally, it is used for Facebook and Google snippets.
   
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (30) "node.article.field_teaser_text"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "7a049a1d-5d66-49e4-b687-0991874f4e45"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (1)
   default_config_hash => string (43) "4-EvCAN1lk0gO3VwfWdOLJ_WHSq3uQymhEn8xCqLWiY"
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (1)
   config => array (2)
   0 => string (36) "field.storage.node.field_teaser_text"
   1 => string (17) "node.type.article"
   protected isSyncing -> boolean false
  panelizer => Drupal\field\Entity\FieldConfig (35)
  • Properties (35)
  • protected deleted -> boolean false
   protected fieldStorage -> Drupal\field\Entity\FieldStorageConfig (33)
   • Properties (33)
   • protected id -> string (14) "node.panelizer"
    protected field_name -> string (9) "panelizer"
    protected entity_type -> string (4) "node"
    protected type -> string (9) "panelizer"
    protected module -> string (9) "panelizer"
    protected settings -> array (0)
    protected cardinality -> integer -1
    protected translatable -> boolean true
    protected locked -> boolean false
    protected persist_with_no_fields -> boolean false
    public custom_storage -> boolean false
    protected indexes -> array (0)
    protected deleted -> boolean false
    protected schema -> null
    protected propertyDefinitions -> null
    protected originalId -> string (14) "node.panelizer"
    protected status -> boolean true
    protected uuid -> string (36) "b7b8c688-665f-4f00-862a-1873421ad633"
    private isUninstalling -> boolean false
    protected langcode -> string (2) "pl"
    protected third_party_settings -> array (0)
    protected _core -> array (0)
    protected trustedData -> boolean false
    protected entityTypeId -> string (20) "field_storage_config"
    protected enforceIsNew -> null
    protected typedData -> null
    protected cacheContexts -> array (1)
    0 => string (28) "languages:language_interface"
    protected cacheTags -> array (0)
    protected cacheMaxAge -> integer -1
    protected _serviceIds -> array (0)
    protected _entityStorages -> array (0)
    protected dependencies -> array (1)
    module => array (2)
    0 => string (4) "node"
    1 => string (9) "panelizer"
    protected isSyncing -> boolean false
   protected id -> string (22) "node.article.panelizer"
   protected field_name -> string (9) "panelizer"
   protected field_type -> string (9) "panelizer"
   protected entity_type -> string (4) "node"
   protected bundle -> string (7) "article"
   protected label -> string (9) "Panelizer"
   protected description -> string (0) ""
   protected settings -> array (0)
   protected required -> boolean false
   protected translatable -> boolean true
   protected default_value -> array (0)
   protected default_value_callback -> string (0) ""
   protected itemDefinition -> null
   protected constraints -> array (0)
   protected propertyConstraints -> array (0)
   protected originalId -> string (22) "node.article.panelizer"
   protected status -> boolean true
   protected uuid -> string (36) "1358db3c-304a-4918-9a1b-211389537d30"
   private isUninstalling -> boolean false
   protected langcode -> string (2) "pl"
   protected third_party_settings -> array (0)
   protected _core -> array (0)
   protected trustedData -> boolean false
   protected entityTypeId -> string (12) "field_config"
   protected enforceIsNew -> null
   protected typedData -> null
   protected cacheContexts -> array (1)
   0 => string (28) "languages:language_interface"
   protected cacheTags -> array (0)
   protected cacheMaxAge -> integer -1
   protected _serviceIds -> array (0)
   protected _entityStorages -> array (0)
   protected dependencies -> array (2)
   config => array (2)
   0 => string (28) "field.storage.node.panelizer"
   1 => string (17) "node.type.article"
   module => array (1)
   0 => string (9) "panelizer"
   protected isSyncing -> boolean false
  protected languages -> null
  protected langcodeKey -> string (8) "langcode"
  protected defaultLangcodeKey -> string (16) "default_langcode"
  protected activeLangcode -> string (9) "x-default"
  protected defaultLangcode -> string (2) "pl"
  protected translations -> array (1)
  x-default => array (1)
  status => integer 1
  protected translationInitialize -> boolean false
  protected newRevision -> boolean false
  protected isDefaultRevision -> string (1) "1"
  protected entityKeys -> array (4)
  bundle => string (7) "article"
  id => string (4) "8372"
  revision => string (5) "10864"
  uuid => string (36) "b2c7ac00-642f-4ddc-b77a-e4a8c4af04b1"
  protected translatableEntityKeys -> array (8)
  label => array (1)
  x-default => string (34) "Sztuka i biznes w obliczu zmian. "
  Sztuka i biznes w obliczu zmian. 
  
  langcode => array (1)
  x-default => string (2) "pl"
  status => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  published => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  uid => array (1)
  x-default => string (3) "464"
  owner => array (1)
  x-default => string (3) "464"
  default_langcode => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  revision_translation_affected => array (1)
  x-default => string (1) "1"
  protected validated -> boolean false
  protected validationRequired -> boolean false
  protected loadedRevisionId -> string (5) "10864"
  protected revisionTranslationAffectedKey -> string (29) "revision_translation_affected"
  protected enforceRevisionTranslationAffected -> array (0)
  protected entityTypeId -> string (4) "node"
  protected enforceIsNew -> null
  protected typedData -> null
  protected cacheContexts -> array (0)
  protected cacheTags -> array (0)
  protected cacheMaxAge -> integer -1
  protected _serviceIds -> array (0)
  protected _entityStorages -> array (0)
  protected isSyncing -> boolean false
Called from <ROOT>/modules/contrib/devel/src/Controller/EntityDebugController.php:88 [Drupal\devel\DevelDumperManager->exportAsRenderable()]
 1. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php:123 [call_user_func_array()]
 2. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/Render/Renderer.php:573 [Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}()]
 3. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php:124 [Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext()]
 4. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/EventSubscriber/EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber.php:97 [Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->wrapControllerExecutionInRenderContext()]
 5. .../symfony/http-kernel/HttpKernel.php:151 [Drupal\Core\EventSubscriber\EarlyRenderingControllerWrapperSubscriber->Drupal\Core\EventSubscriber\{closure}()]
 6. .../symfony/http-kernel/HttpKernel.php:68 [Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw()]
 7. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/Session.php:57 [Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle()]
 8. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/KernelPreHandle.php:47 [Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle()]
 9. <ROOT>/core/modules/page_cache/src/StackMiddleware/PageCache.php:191 [Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle()]
 10. <ROOT>/core/modules/page_cache/src/StackMiddleware/PageCache.php:128 [Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch()]
 11. <ROOT>/core/modules/page_cache/src/StackMiddleware/PageCache.php:82 [Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup()]
 12. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/ReverseProxyMiddleware.php:47 [Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle()]
 13. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/StackMiddleware/NegotiationMiddleware.php:52 [Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle()]
 14. .../stack/builder/src/Stack/StackedHttpKernel.php:23 [Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle()]
 15. <ROOT>/core/lib/Drupal/Core/DrupalKernel.php:708 [Stack\StackedHttpKernel->handle()]
 16. <ROOT>/index.php:19 [Drupal\Core\DrupalKernel->handle()]

Wszystkie treści na PrestoPortal.pl czytasz za darmo. Jesteśmy niezależnym, rzetelnym, polskim medium. Jeśli chcesz, abyśmy takim pozostali, wspieraj nas - zostań stałym czytelnikiem kwartalnika Presto. Szczegóły TUTAJ.

Jeśli jesteś organizatorem życia muzycznego, artystycznego w Polsce, wydawcą płyt, przedstawicielem instytucji kultury albo po prostu odpowiedzialnym społecznie przedsiębiorcą - wspieraj Presto reklamując się na naszych łamach.

Więcej informacji: Edyta Ruta | edyta.ruta [at] prestoportal.pl | +48 579 66 76 78

Dodaj komentarz